Dagboek Raphaėl Waterschoot 1916

Vanaf nu 4 Duitse Casinos in Sint Niklaas
Duitse inspectie Gardevils en pompiers op de Grote Markt
19 03 1916 - 26 03 1916 


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

In het huis van P Joris Statiestraat komt eene bibliotheek voor de Duitsche soldaten.
In het huis van Mr. De Coninck, Statiestraat komt een casino voor de bedienden der Commandantūr en anderen. 
Zoodat we voor het oogenblik 4 Casinos hebben.
Eene bibliotheek in het huis Joris.
Een militair Casino voor de Duitsche soldaten in het huis Thienpont Statiestraat.
Een officierscasino voor de de officieren der commandantur, huis P Janssens Brouwerstraat.
De casino voor de beambten der commandantūr voornoemd.
Leonie Lentacker ontvangt op de fabriek 4,00 fr. deze week.
19 maart 1916 zondag. Geen nieuws.
20 maart 1916 maandag
Alles naar gewoonte deze week. Ajuin kost 0,70 fr de kilo tegenwoordig en 1 pekelharing 0,46 fr;
Pataten 14 ą 15 fr. de 100 kilos; alles verduurd met den dag . De Duitsche poste wordt weder naar het Posthōtel der Groote Markt gebracht.
21 maart 1916 dinsdag
De herfst begint vandaag. Nogal een zachte winter gehad, veel geregend en gesneeuw doch weinig gevrozen.
22 maart 1916 woensdag. Geen nieuws.
23 maart 1916 donderdag. Niets te melden.
24 maart 1916 vrijdag
De gardevils en pompiers van St Nikolaas worden op de Groote Markt door de Duitsche commandant geinspecteerd. De pompiers moeten voor hem al hunnen oefeningen doen.
25 maart 1916 zaterdag.
Leonie Lentacker ontvangt 4,50 fr op de fabriek deze week.
26 maart 1916 zondag
Dezen morgend om 9 1/2 uur B.U. heeft de 1ste dienst plaats in den Protestanschen tempel (Zaal Academie Brouwerstraat).
Deze zaal dient terzelfdertijd als feestzaal der Duitschers!


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina