Dagboek Raphaėl Waterschoot 1916
Sigarenfabriekant Tinchant ontslaat 400 meisjes, 
door te hoge inkomende rechten op tabak.
Te kleine Duitse vlag op stadhuis gevolg stad bestraft!
16 03 1916 - 18 03 1916 

Onze straf is geheven; we mogen wederom tot 10 uur in de cafés blijven en om 11 uur B.U. moet iedereen binnen zijn.
Alle fabrieken vallen stil daar niemand mag verzenden nog buiten de stad mag gaan. Tinchaut uit de Mercatorstraat zegde 400 meisjes ineens op, gezien hij niet meer kan concureeren door de inkomende rechten die de Duitschers op den tabak gesteld hebben.
16 maart 1916 donderdag
Er mag van heden af maar eene wekelijkse markt in iedere commandantūr plaats hebben, onder andere de markt van St Nikolaas voor de commandantūr St Nikolaas.
Marktkramers moeten in hunne commandantūr blijven en krijgen geene passen meer voor vreemde markten.
Brouwersknechten als zij uit de omliggende gemeentens hier te St Nikolaas aankomen, moeten zich iedere maal in het Meldeambt aanbieden.
17 maart 1916 vrijdag
"Het Volk" van Gent is gestraft voor 3 dagen om te veel waarheid over Verdun te hebben geschreven; zij is dus voor 3 dagen geschorst voor de Duitsche censor.
Een pattatenkoopman van St Nikolaas krijgt 1000 Mark boete van de Duitsch om zijne pattaten te duur te verkoopen.
N'en gazetverkooper wordt gestraft om n'en Nieuw Rotterdamsche courant in zijne woning te hebben.
Ieder burger moet op straffe vanwege de Duitscher zijne hoeveelheden aardappelen, strooi, hooi, enz bij den heer Burgemeester aangeven.
De stad was verplicht een Duitsch vaandel aan den torenstok van ’t stadhuis te hangen, doch ze staken zoo een klein vlagsken uit dat de Duitschers dit als eene bespotting aanzagen. Dientegevolge werdt er door de Duitschers 3 uren tijd gegeven om een groter vaandel uit te steken; werdt dat niet intijds gedaan dan bedreigden de Duitschers de Dienstdoende Burgemeester en den heer Sturm schepene vast te zetten en de stad te straffen.
Ten gepaste was alles in regel en het incident afgeloopen.
18 maart 1916 zaterdag

Vorige pagina  indexpagina Volgende pagina