Dagboek Raphaël Waterschoot 1916

Samenscholingen van meer dan 5 man verboden.
Duitsers verbieden eten geschilde aardappelen in Antwerpen.
09 03 1916 - 15 03 1916 


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

Wij geven niets op en drinken hem liever zelf uit. Geen enkele bagage mag nog door n'en voerman vervoerd worden.
Alles moet met den Duitschen trein verzonden worden.
J.Lentacker trekt van Mechelen -Terneuzen 12 fr. over februari en 20 fr. maart.
9 maart 1916 donderdag. Niets nieuws.
10 maart 1916 vrijdag. Niets te melden.
11 maart 1916 zaterdag
Samenscholingen van meer dan 5 personen worden met tot 3000 Mark boete gestraft afficheeren de Duitschers.
Onze straf blijft nog altijd behouden. Papa gaat naar Antwerpen en heet daar in een hôtel pattaten die niet geschild zijn; geschilde aardappelen eten is daar door de Duitschers op straffe verboden.
Leonie Lentacker wint op de fabriek deze week 1,25 fr.
12 maart 1916 zondag
We mogen vandaag tot 7 uur B.T. in de cafés blijven, om 8 uur B.T. moet iedereen binnen zijn. zie ook Les conditions probables de la guerre
13 maart 1916 maandag
De stadsschouburg is in een Protestantsche tempel veranderd. De Duitschers hebben hier in St Nikolaas om 5000 Mark waren opgeeischt of werken uitgevoerd en dat in 10 dagen tijds!
Aan alle woningen waar Duitschers huizen steken nieuwe Duitsche vlaggen uit. In de zaal Casino, Statiestraat en in het huis P.Meert, Zamanstraat worden houten bedden voor Duitsche soldaten geplaatst.
14 maart 1916 dijnsdag. Geen nieuws.
15 maart 1916 woensdag
We moeten op 't Stadhuis onze Duitsche eenzelvigheidskaart van een portret laten voorzien zoodat we nu 2 kaarten met portret hebben. Verder wordt onze St. Nikolaasche kaart van een volgnummer voorzien. Ik heb nr 11161.
De Duitschers geven geene passen meer dan onder dan Burgemeester zijne verantwoordelijkheid, die niet wil teekenen zoodat er niemand een paspoort kan krijgen.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina