Dagboek Raphaėl Waterschoot 1916
 

Alle wijnhoeveelheden moeten aangegeven worden
Etappen Commandantūr St Nikolaas.
06 03 1916 - 08 03 1916


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

en voor ons straffe! We kunnen bijgevolg niets anders doen dan gaan wandelen en om 8 uur thuis zijn!
In het kasteel van den heer Janssens, Brouwerstraat, komt een Casino voor de Duitsche officieren. De meiden moeten het huis verlaten. De stoelen van het buitengoed Smet op Sprees worden in den hof van het huis Janssens geplaatst! 
De stadsschouburg in de Brouwerstraat moet ledig gemaakt worden en ter beschikking der Duitschers gesteld worden om 3000 Duitsche soldaten te herbergen die van 't front moeten komen (ze moeten 2 maand nadien nog komen).
6 maart 1916 maandag
Het ondersteuningscommiteit dat in de feestzaal der Academie gevestigd was verhuist naar elders.
Het middenbureel gaat naar de zaal van den café l'Union (Zwart Manneken op de Groote Markt).
Het eene onderbureel is gevestigd in een ledigstaande huis gestaan op den hoek der St Jozef en O.L Vrouwstraat.
Het ander onderbureel is gevestigd in een huis der Kalkstraat n 89. Deze beide bureelen zijn de betalingsbureelen.
Verders heeft men nog in iedere wijk een wijkkommiteit gevestigd in de eene of andere school.
In het wijkkommiteit gaat men des Zaterdags zijne kaart halen waarop hetgene men ontvangen moet ingeschreven staat. Voorzien van deze kaart gaat men een der 1ste 3 dagen der week naar een der ondergeschikte bureelen waar men uitbetaald wordt in bons.
Alles als naar gewoonte deze week.
7 maart 1916 dinsdag. Geen nieuws.     
8 maart 1916 woensdag
De Etappen Commandantūr nr 29 wordt in Etappen Commandantūr St Nikolaas verandert.
Alle wijnhoeveelheden van St Nikolaas, bij burgers en kooplieden, moeten aan den Burgemeester opgegeven worden tegen zaterdag aanstaande op straffe van den Duitschen.
meer info

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina