Dagboek Raphaël Waterschoot 1916
 

Sint Niklaas is gestraft een krankzinnige heeft 
zijn holleblokken door de vensters van den Kreischef gegooid.
27 02 1916 - 05 03 1916


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

27 februari 1916 zondag
De Kommandantur is overgebracht naar het huis Boyé in de Statiestraat, het krijgsgerecht is gevestigd in het huis van Mad. De Schepper, Statiestraat. De Krijgschef woont in het huis van den brouwer J. Verdurmen, Statiestraat (sedert half april 1916 is de Kreischef daar woonachtig).dit zinnetje is later toegevoegd
28 februari 1916 maandag. Alles als naar gewoonte deze week.
29 februari 1916 dinsdag . Geen nieuws.
1 maart 1916 woensdag
We mogen 's avonds tot 10 uur B.T. uitblijven ; om 9 3/4 B.T. moeten alle cafés sluiten afficheeren de Duitschers.
2 maart 1916 donderdag
We mogen tot 10 uur B.T. in de cafés blijven en tot 11 uur B.T. op straat uitblijven afficheeren de Duitschers opnieuw.
3 maart 1916 vrijdag
De 19 de oorlogsmaand is ten einde; de 20ste oorlogsmaand begint vandaag en nog geene uitkomst te zien.
St Nikolaas is gestraft met en boete van 50 000 Mark, omdat er n'en krankzinnige zijne holleblokken door de vensters van den Kreischef (huis De Schepper, Statiestraat) had gegooid en daardoor het leven van den Kreischef in gevaar was, zoo zeggen de Duitschers.
We moeten in 't vervolg als straffe om 8 uur B.T.'s avonds binnen huis zijn, om 7 uur B.T. moeten all herbergen sluiten. Des zondags moeten alle herbergen sluiten. De Duitschers patrouilleeren in de straten.
Den helft der bezetting is op den middag naar 't front vertrokken. De kabienen aan de uiteinden der stad zijn zonder wachten, zoo weinig Duitschers zijn hier.
4 maart 1916 zaterdag
De kabienen der Duitsches worden opgeladen en naar de kazerne gebracht.
5 maart 1916 zondag
Onze straf blijft behouden doch onze boete wordt ingetrokken vanwege de Duitschers.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina