Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1916
 
Volks- en veetelling in gans BelgiŽ.
Alle straten van nu af aan een straatnaambord.
02 02 1916 - 15 02 1916

6 februari 1916 zondag
't Vleesch kost 4,00 fr de kilo.
Er passeeren voorbij ons huis 12 door de Duitschers opgeeiste koeien voor hun veÍdťpŰt.
7 februari 1916 maandag
Alles als naar gewoonte deze week.
8 februari 1916 dijnsdag
Jacq. Lentacker ontvangt 12,00 fr. van Mechelen Terneuzen over Januari 1916
9 februari 1916 woensdag
In den morgend wordt onze controolkaart in het Meldeambt der Casinostraat voor de 3de maal afgestempeld. De algemeene volks en veeoptelling is door de Duitschers in gansch BelgiŽ bevolen. Ze begint vandaag en moet op 4 dagen voleindigd zijn. Schoolmeesters en anderen zijn er mede gelast. In den namiddag komen ze bij ons thuis opname doen.
10 februari 1916 donderdag. Geen nieuws.11 februari 1916 vrijdag
De officieele prijs der Duitschers is 0.12 fr per ei, ge kunt geen enkele voor dien prijs krijgen.
12 februari zaterdag.
Ze geven wederom eenige pasen bij de Duitschers. Leonie Lentacker verdiende deze week 5,00 fr op de fabriek.
13 februari 1916 zondag.
Al wie eene andere stad of gemeente zonder pass, te voet bezoekt moet zich, indien hij er vernacht, bij de Duitschers aanbieden. Wij mogen te voet naar iedere gemeente os stad gelegen in het Etappengebied zonder pass gaan.
Die zich niet aanmeld krijgt 50 Mark boete.
14 februari 1916 maandag
Alles naar gewoonte deze week.
15 februari 1916 dinsdag
Alle straten, land en veldwegen moet in gansch Sint Nikolaas op bevel der Duitschers van een plakkaat de naam der straat of dreef vermeldende,
al de beide zijden der straat voorzien worden.

Vorige pagina  indexpagina Volgende pagina