Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1916

Alle wol en katoen opgeeist.
Werk van den akker geeft grond aan werklozen.
16 02 1916 - 26 02 1916


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

Papa gaat naar Antwerpen, hij moet zich daar op het Meldeambt bij de Duitschers aangeven. Vele soldaten zijn er in rust die juist te Antwerpen van het front aangekomen zijn.
16 februari 1916 woensdag
De fabriekanten van St Nikolaas zijn door de Duitschers ontboden, kleine wevers mogen hun stuk afwerken en alle wol katoen enz. wordt door de Duitschers opgeeischt.
17 februari 1916 donderdag. Geen nieuws.
18 februari 1916 vrijdag
Tot Nieuwjaar hebben de Lentackers alle weken volle huishuur betaald, nu geven ze met toestemming van hunnen huisbaas 2,00 fr per week zoolang de oorlog duurt. Leonie verdiende deze week op de fabriek 5,00 fr.
19 februari 1916 zaterdag
Er zijn in Sint Nikolaas dit jaar 1000 perceelen grond ter beschikking gesteld aan de werklieden vanwege het Werk van den Akker. Geen streepje grond is onbeplant dit jaar.
20 februari 1916 zondag. Geen nieuws.
21 februari 1916 maandag
Alles als naar gewoonte deze week
22 februari 1916 dinsdag
't Grijs brood kost van heden af 0,40 fr de kilo.
23 februari 1916 woensdag. Niets te melden.
24 februari 1916 donderdag. Niets aan te stippen.
25 februari 1916 vrijdag
Patatten kosten reeds 18 frank de 100 kilos.
26 februari 1916 zaterdag
Koffie kost 6.75 fr de kilo
Iedere boer moet van heden af n'en kilo boter per koe en per week geven aan de Duitschers en alle weken op 't Stadhuis bezorgen.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina