Dagboek Raphaël Waterschoot 1916
 
Er is gebrek aan vlees en daardoor verduurt de prijs
Zakenleven valt stil. Koffie thee en cacao moet aangegeven worden.
01 02 1916 - 05 02 1916

1 februari 1916 dinsdag
Jacq. Lentacker trekt 80 fr van den Belgischen Staat over de maand Augustus 1915.
2 februari 1916 woensdag
Er passeeren hier 62 koeien voorbij ons huis die opgeeischt zijn door het Duitsche veedépôt.
De beenhouwers van St Nikolaas mogen geen koeien, komende uit andere commandatûr, meer slachten of weghalen. Nen beenhouwer die dit gebod overtrad werd van zijne koei door de Duitschers beroofd. Er is gebrek aan vee daarvoor verduurd de prijs van't vleesch.
3 februari 1916 donderdag
De oorlog is een jaar en half bezig. De 19de oorlogsmaand begint vandaag. Geene uitkomst te zien.
4 februari 1916 vrijdag
Niemand krijgt er nog een pass van de Duitschers voor eene andere kommandantur uitgenomen de werklieden en het voedings en ondersteuningscommiteit. Van de nijverheid krijgt er nog een persoon een pass per nijverheid en per maand, dat maakt b.v voor de weefnijverheid dat u uwe klienten moet bekend maken aan den fabrikant de een pass gekregen heeft zoo U eene bestelling met dien heer mede te geven heb't.'t Is bijgevolg onmogelijk nog zaken te doen. Marktkramers krijgen geen pass meer en moeten thuisblijven.
Degene die 10 kilos en meer koffie , cacao en thee hebben moeten die hoeveelheden aan de Duitscher aangeven op straf van boete voor onjuiste opgave. (winkeliers en bijzonderen).
De Duitsche gendarmen hebben het huis van den heer Smet l. Houtbriel verlaten en zijn gaan wonen in het huis van heer Janssens aan de Vischmijn.
Het huis van dokter Fonteyne in de Statiestraat is door de Duitschers bezet.
De Duitsche poste is overgebracht van het posthotel Groote Markt, naar het meldeambt Casinostraat, huis Larsille.
5 februari 1916 zaterdag
Leonie Lentacker verdiend deze week 5.00 fr. op de fabriek.

Vorige pagina  indexpagina Volgende pagina