Dagboek Raphaël Waterschoot 1916

De maatschappij Mechelen Terneuzen wordt duits
Geen Belgen willen voor Duitsers werken

16 01 1916 - 31 01 1916 


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

16 januari 1916 zondag. Geen nieuws.
17 januari 1916 maandag. Alles als naar gewoonte deze week.
18 januari 1916 dijnsdag. Niets nieuws.
19 januari 1916 woensdag
De burgerwachten die te laat op het Meldeambt gekomen zijn om hunne Meldingskaart te laten stempelen hebben elk 10 mark boete gekregen.
Een 50 tal opgeeiste koeien uit Hamme komen hier voorbij op weg naar het Duitsche veêdépôt.
20 januari 1916 donderdag
De burgerwachten krijgen weêrom een pass voor den vreemde.
21 januari 1916 vrijdag
Papa gaat naar Antwerpen geen nieuws.
22 januari 1916 zaterdag
N'en gardeville komt met een lijst bij de werklieden van de Maatschappij Mechelen Terneuzen om voor de Duitschers te werken. Geen enkele teekend de lijst. Bij Jacq. Lentacker komen ze in den morgend.
23 januari 1916 zondag. Geen nieuws.
24 januari 1916 maandag
't Brood kost van heden af 0.38 fr de kilo doch is het grijzen als naar gewoonte. Alles als voorheen deze week.
25 januari 1916 dijnsdag
Ze geven zeep in den Amerikaanschen Winkel in de Statiestraat aan 1.20 fr de kilo.
Albert en Emile gaan te voet naar Dendermonde; ze moeten 4 maal hun pass aan de Duitschers toonen onderweg; Intéressante reis zeggen ze en het ziens waard.
26 januari 1916 woensdag.Geen nieuws.
27 januari 1916 donderdag. Niets te melden.
28 januari 1916 vrijdag.Niets aan te stippen.
29 januari 1916 zaterdag. Niets op te teekenen.
30 januari 1916 zondag. Niets van belang.
31 januari 1916 maandag. Niets nieuws.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina