Dagboek Raphaël Waterschoot 1915
  de Duitse soldaten hebben 14 dagen geen vlees gekregen.
25 -31 december 1915

meer. De Soldaten hebben in geen veertien dagen vleesch gekregen om te eten. De officieren eten in de Caserne met de soldaten mede en niet meer in de hôtels zoals vroeger.
26 december 1915 zondag geen nieuws.
27 december 1915 maandag
Henri Trommelmans die in Holland verbleef moet binnen op bevel der Belgische regeering tegen 10 januari 1916. Wij moeten ons in de namiddag op den achterbouw van het stadhuis aangeven voorzien van ons trouwboekje aan de stadsoverheid. Deze zien onze Duitsche kaart en onze Belgisch pass na en brengen die in overeenstemming.
Alles als naar gewoonte deze week.
28 december 1915 dijnsdag
Veemonstering door de Duitsche overheid op de Groote Markt een 2000 koeien zijn er tegenwoordig. De opgeeischte koeien worden door de Duitschers gemerkt en worden naderhand op de hofstede van den boer afgehaald al wanneer de Duitschers ze van noode hebben.
29 december 1915 woensdag
In de kazerne bij de Duitschers zitten er tegenwoordig een 80 Belgische gevangenen in den bak.
30 december 1915 donderdag
De 20 gevangenen van Belcele worden door de Duitschers vrijgelaten.
31 december 1915 vrijdag geen nieuws.
Nog geen uitkomst aan den doorlog te zien.

Vorige pagina  indexpagina