Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1915
Duitsers bemoeien zich met het verlof van leerlingen.
Duitsers vieren kerstmis, het is erg stil dit jaar.
20 - 25 december 

De mannen van den tram Sint Niklaas Doel zijn door de Duitschers vrijgesproken. Men hoort hier tegenswoordig duidelijk alle dagen in de verte bombardeeren.
20 december 1915 maandag niets nieuws.
21 december 1915 dijnsdag zie ook Gezonken handelsschepen
De winter begint vandaag. Wij hebben n'en natten nazomer gehad anders goed weÍr.
Jacq Lentacker trekt 60,00 fr van den Staat over December op het klein Hulst.
20 jonge lieden van Belcele worden, omdat zij hunne eenzelvigheidskaart niet willen teekenen en voor onbeleefdheid jegens de Duitschers hier in de kazerne in den amigo door de Duitsche gendarmen gestoken.
22 december 1915 woensdag
De nieuwe prijs der Duitschers voor de boter is 4,40 fr bij de boeren genomen en 4,60 fr in de winkels genomen.
23 december 1915 donderdag geen nieuws.
24 december 1915 vrijdag
Vele lieden worden hier op straat verplicht hun paspoort aan de Duitschers te laten zien; die hun pas niet bij zich hebben krijgen 5 mark boete.
N'en philosoof uit 't College krijgt 10 dagen bak om zich niet bij de Duitschers op het meldeambt te hebben aangemeld.
De Duitschers bemoeien zich op het Passbureau met het begin en einde der verlofdagen der leerlingen; zoo moeten de meisjes der Drij Poorten vandaag oogenblikkelijk in verlof gaan voor 14 dagen en de broederschool uit de Nieuwstraat mag enkel op 30 Dec. in verlof gaan in plaats van den 27 Dec. zoals aangevraagd was.
25 december 1915 zaterdag Kerstdag
Onze Hilda doet hare 1ste Communie.
De Duitschers vieren Kerstdag in de zaal der liberale Casino in de Statiestraat. 't Is erg stil dit jaar.
Officieren en Duitsche soldaten krijgen maar weinig solde.

Vorige pagina  indexpagina Volgende pagina