Dagboek Raphal Waterschoot 1915
Wol en katoen mag niet meer geverfd worden.
Op de markt eisen de Duitsers al het suiker op.
10 - 19 december 

scannen0198.jpg 170.7K
Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

door de fabrikanten en handelaren opgegeven worden. Niet aangifte of valsche aangifte kan met 2000 Mark boet gestraft worden. Wol en katoen mag niet meer geverfd worden  tenzij met de toelating der Duitsche Overheid. Tegen Nieuwjaar liggen daardoor alle weverijen wol en spinnerijen stil.
10 december 1915 vrijdag
Alle wagens van Mechelen Terneuzen worden door de Duitsers in kleur gezet van den Duitschen arend voorzien juist of het reeds Duitsche wagons zijn!
11 december 1915 zaterdag
Ieder manspersoon van 18 tot 35 jaar moet zich in het Meldeambt in de zaal van den Casino, Statiestraat aangeven bij de Duitschers. Wij gaan vandaag doch moeten Woensdag aanstaande werkeeren.
12 december 1915 zondag
In Belcele en Waesmunster kappen werklieden van de streek de sparrenbosschen uit voor de Duitschers die deze sparren op lengtens van 2,00 m.gezaagd naar het front sturen.
13 december 1915 maandag alles naar gewoonte deze week.
14 december 1915 dijnsdag geen nieuws.
15 december 1915 woensdag
Al de gardeciviken moeten zich in het Meldeambt in den Casino om 1 1/2 uur aangeven om eene nieuwe controolkaart in ontvangst te nemen; ik heb enkel ten 5 uur gedaan met te teekenen.
We waren verplicht op doodstraf te teekenen dat wij geene daden tegen de Duitschers zouden ondernomen hebben, dat wij St Nikolaas zonder toelating nooit zouden verlaten of zouden spionneeren.
Deze controol kaart zal nu alle maanden door de Duitsche overheid van eenen stempel voorzien worden.
16 december 1915 donderdag
In 2 ledigstaande fabrieken van p Verbreyt, Kleine Laan en Baeck in de Gazometerstraat richten de Duitschers koeienstallen in voor den vedpt van hun leger die van Lokeren naar hier wordt overgebracht.(In Lokeren heerscht de muilplaag). Op de markt eisschen de Duitschers al het suiker op.
17 december 1915 vrijdag geen nieuws.
18 december 1915 zaterdag niets te melden.
19 december 1915 zondag

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina