Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1915
Ieder burger moet binst de drie dagen
al de aardappelen boven de 50 kg aangeven.
1 - 9 december 

scannen0197.jpg 196.7K
Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

1 december 1915 woensdag
Onze jongens zijn 16 volle maanden binnen en nog is er geen einde te zien. Het ondersteuningscommiteit verhuist weÍr naar de feestzaal der Akademie. 't Is dus als vroeger den 1/2 van het kommiteit in de Akademie en den anderen helft in de Kalkstraat.
2 december 1915 donderdag
De Duitsche Commandatur is hier een jaar ingericht!
3 december 1915 vrijdag
De 17 de oorlogsmaand begint, geene uitkomst te zien.
4 december 1915 zaterdag
Om de boter boven de 6,00 fr te verkoopen, krijgt de handelaar Pardaen uit de Statiestraat een eerste maal 100 M en eene 2de maal 200 Mark boete van de Duitsche Overheid en dit op ťťnen dag!
5 december 1915 zondag
zie ook  krijgsbedrijf in het Oosten  
Ieder burger van Sint Nikolaas moet binst de 3 dagen al de aardappelen boven de 50 kgr in zijn bezit aan den heer Burgemeester aangeven, op straf voor niet of slechte aangifte van 100 Mark boete of 1 jaar gevang.
6 december 1915 maandag
Leonie Lentacker werkt 3 dagen op de fabriek deze week, Verder alles als naar gewoonte. Jaarmarkt vandaag, niets buitengewoons.
7 december 1915 dijnsdag
Men zegt dat van Sint Nikolaas reeds 64 Belgische Soldaten gesneuveld aan het front op het Stadhuis opgetekend staan en dit op de 1400 Sint Nikolaasche soldaten, wat zeer weinig is.
Janssens P Fabriek uit de Hofstraat is terug in gang gestoken, tot Nieuwjaar denken ze, zoodat P Kegels weerom werk heeft. Gansch het personneel van den tram Sint Nikolaas Doel is aangehouden door de Duitschers om Belgen over de Hollandsche grens te helpen smokkelen of hunne vlucht te vergemakkelijken. Wanneer men wol over de Nederlandsche grens in BelgiŽ wilt binnensmokkelen dan moet men gratis 50% van het gesmokkelde aan den Duitscher afstaan. verders moet men indien men 1000 kgr wol uit Holland krijgt mits betaling 1000 kgr bewerkte wol in de plaats aan den eenen of den anderen client in Holland bezorgen. Gij ziet hoe kostelijk en lastig om werken daardoor alles wordt.
8 december 1915 woensdag
Jacques lentacker trekt 12 fr in de bureelen van Mech Tern in de Nieuwstraat als loon over de maand November
9 december1915 donderdag
zie ook verdere oorlogsgebeurtenissen  
Alle wol en katoen moet aan den Duitschen

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina