Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1915
 De provincies van BelgiŽ moeten 40 millioen
 per maand aan de Duitsers betalen als oorlogsschatting.
23 - 30 november 

scannen0196.jpg 169.7K
Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

verders alles als naar gewsoonte. In de Amerikaansche winkel veel volk tegenwoordig voor vet te koopen.
Een tweede bouw der kazerne in de Slachthuisstraat wordt door de Duitschers in paardenstallen verandert.
23 november1915 dijnsdag
Tot hiertoe hadden de Provincies van BelgiŽ "40 millioen per maand aan den Duitscher moeten betalen als oorlogschatting: Het 1 ste jaar verstreken zijnde leggen de Duitschers zoolang als de oorlog duurt eene nieuwe oorlogschatting van 40 millioen per maand op.
Leander is professor in de Akademie benoemd en doet voor de 1ste maal klas in de klas van den heer Van Steenweghe die op pensioen gesteld wordt.
24 november 1915 woensdag geen nieuws.
25 november 1915 donderdag
50% van al het graan dat in BelgiŽ groeit wordt door de Duitschers opgeeischt; 25% is voor de stad of gemeente en 25% voor de boeren zelf. Die laatste 25% wordt in sommige gemeentens door de Duitschers bovendien nog de boeren afgenomen.
De boter en de eieren toebehoorende aan onze boterboerin wordt onderwege door de Duitsche soldaten aangeslagen; voor hare boter betalen zij 4,00 fr de kgr voor hare eieren 0,15 fr 't stuk; maar daarmede zitten wij zonder boter want nievers is er boter te krijgen van aan zotte prijzen als 6,00 fr de kgr!
26 november 1915 vrijdag
't Sneeuwt. Men hoort nog altijd duidelijk in de verte bombarderen.
27 november 1915 zaterdag
Papa gaat naar Antwerpen, geen nieuws.
28 november 1915 zondag niets nieuws.
29 november 1915 maandag
Leonie Lentacker werkt 3 dagen deze week op de fabriek. Veel volk aan de Amerikaanse Winkel. Verder alles als naar gewoonte. Des avonds komen ze zeggen dat tegen 's anderdaags de zaal der Akademie ter beschikking der Duitschers zijn moet. Het ondersteuningscommiteit dat daar gevestigd is, verhuist, voor eenen dag naar de patronage den ganschen nacht door.
30 november 1915 dijnsdag
De Duitschers houden Scala in de zaal der Academie voor een 150 Duitsche soldaten die des anderdaags naar het front moeten vertrekken. 't Begon om 7 uur 's avonds en 't duurde 2 uur.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina