Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1915
 Arbeiders die niet aan het front willen gaan werken worden veroordeeld.
De garde-civiquen moeten hun naam aangeven bij de Duitsers.
15 - 22 november

van het Duitsche Militaire muziek te hooren. Weinig volk in de Warande.
15 november 1915 maandag
Koning Alberts naamdag. Om 9 uur B.V. in de hoofdkerk mes voor het welzijn van het Vaderland en den koning; veel volk in de kerk, al de overheden zijn er tegenwoordig. Bij het uitgaan der kerk wordt er veel in de potten voor de krijgsgevangenen verzameld. Sedert een 3 tal weken staan er des Zondags aan alle missen heeren met bussen waarin geld verzameld wordt voor het werk der belgische krijgsgevangenen. Men hoort nog altijd goed bombardeeren in de verte. De groote familiŽn der vluchtelingen uit St Charles worden in eenige ledigstaande werkmanswoningen onder dak gebracht. Leonie Lentacker werkt 3 dagen op de fabriek deze week. Verder in de stad alles als naar gewoonte.
16 november1915 dijnsdag
Papa gaat naar Antwerpen; de Melkmarkt is afgespannen door de Antwerpse Policie en niemand kan het paleis van den Duitschen Gouverneur naderen.
17 november 1915 woensdag
8 Werklieden van Sint Niklaas die voor de Duitschers naar het front niet willen gaan arbeiden worden gearresteerd en tot 6 maand gevangenisstraf veroordeeld.
18 november donderdag geen nieuws
19 november 1915 vrijdag niets nieuws.
20 november 1915 zaterdag
De 4de doode der vluchtelingen uit het gesticht St Charles wordt dezen morgend begraven. Vele vluchtelingenfamiliŽn wonen reeds in huizen. Jacq Lentacker trekt 80 frank van de Staat voor zijn zoon Edmond.
De garde-civiquen moeten hunnen naam bij de Duitschers op het Meldeambt aangeven, Allen zijn er. Ik geef mij in den namiddag aan. De Duitschers hadden de boeken der Burgerwacht met al de namen in hun bezit!
21 november 1915 zondag
Al de boomen die in het Land van Waes groeien moeten in getal aan de Duitsche Overheid aangegeven worden, die ze dan later naar gelang hij ze noodig heeft kan opeisschen.
22 november 1915 maandag
Jacq Lentacker trekt 60 frank van den Staat over de maand November voor zijn zoon Edmond door tusschenkomst der banken. Leonie Lentacker werkt 3 dagen op de fabriek deze week.

Vorige pagina  indexpagina Volgende pagina