Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1915
Elke week schiet men Belgische spionnen voor den kop.
Burgers die met goud betalen op het Pass-Bureau worden bij voorrang bediend.
4 - 14 november 

scannen0194.jpg 186.7K
Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

2 de Oorlogsdagboek 4 november1915(16 de oorlogsmaand)
4 november 1915 donderdag
Kemseke is grensgebied geworden; onze boerin kan enkel nog komen dan van een paspoort voorzien.
15 boeren van Elversele omdat ze hun graan aan de Duitschers niet willen leveren, worden al hun graan zonder betaling van de Duitschers afgenomen.
Tegenwoordig schiet men gemiddeld alle weken Belgische spionnen voor den kop. Dat er veel onschuldig sterven is onloochenbaar!
5 november 1915 vrijdag geen nieuws.
6 november 1915 zaterdag
zie ook diplomatieke stukken 06 11 1915 - 11 03 1916
Er komen hier 180 vluchtelingen van Cortemarckt toe die de stad den kost en woon moet geven. Zij worden in St Charles ondergebracht.
7 november 1915 zondag
De Duitschers afficheeren op het Pass-Bureau dat dezen die met goud betalen op voorhand en bij voorkeur bediend worden. Zij ontvangen echter geen goud, zijn erg vergramd en geven bijna geen passen meer.
8 november 1915 maandag
Leonie Lentacker werkt deze week 3 dagen op de fabriek. Jacq Lentacker ontvangt van Mech-Tern. 12 frank als loon over de maand october. Verder alles als naar gewoonte. 
9 november 1915 dijnsdag
Wij moeten ons in den morgend bij de Duitschers op het Meldeambt, in de huizen van de gebroeders de Larville in de Casinostraat aanbieden en krijgen daar een nieuwe kaart die iedere maal gestempeld wordt als wij ons moeten aanmelden.
12 november 1915 vrijdag geen nieuws.
10 november 1915 woensdag niets nieuws.
11 november 1915 donderdag
In den Amerikaanschen Winkel in de Statiestraat veel volk tegenwoordig. Papa gaat naar Antwerpen; In Het doorgaan en bij het weÍrkeeren werden zijn zakken door de Duitschers afgetast.
13 november 1915 zaterdag
Gansch de bureelen van Mechelen Terneuzen worden van het Statiegebouw naar de brouwerij van den heer Jules Verdurmen in de Nieuwstraat overgebracht. De Duitscher is voortaan alleen baas in het geheele Statiegebouw.
14 november 1915 zondag zie ook Dardanellen
Ze bombardeeren hevig in de verte. Om 11 uur's morgens en ten 2 uur 's namiddags kregen we in de kiosk een schoon concert.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina