Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1915
Alle weerbare mannen van  18-35 jaar 
moeten zich persoonlijk bij het Meldeambt aanmelden.
22 oktober - 3 november 

scannen0192.jpg 159.7K
Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

Vader Lentacker trekt van den Staat 80 fr voor zijn zoon Edmond
22 october 1915 vrijdag geen nieuws.
23 october 1915 zaterdag
Ze afficheeren dat alle weerbare mannen van 18 tot 35 jaar zich persoonlijk op de Meldeambt in de Casinostraat moeten aangeven; alle dagen een 150 man volgens volgnummer. affiche latere datum
24 october 1915 zondag niets nieuws.
25 october 1915 maandag
Leonie Lentacker werkt 3 dagen op de fabriek. Jacques Lentacker trekt geene ondersteuning meer van't kommiteit zoolang zijne dochter werkt zegt men hem. Verder alles als naar gewoonte.
De Staatsbedienden trekken in de School van 't Klein Hulst 20 frank per maand opleg als wanneer ze maar een maandgeld van 60 frank getrokken hebben. Jacq. Lentacker trekt 40 frank achterstallige gelden (dus 2 maand).
De werklieden 2 of 3 die naar 't front voor de Duitschers gaan werken waren zijn hier gisteren weergekeerd. De geallieerde hadden op het werk een bom laten vallen en iedereen was daar gaan vluchten. Die mannen hebben hier den toestand zoo zwart komen afschilderen dat de Duitschers zelfs de werklieden voorlopig opgezegd hebben.
26 october 1915 dijnsdag geen nieuws.
27 october 1915 woensdag niets nieuws
28 october 1915 donderdag
Papa gaat naar Antwerpen, geen nieuws.
29 october 1915 vrijdag zonder nieuws
30 october 1915 zaterdag niets te melden.
31 october 1915 zondag niets aan te stippen.
1 november 1915 maandag Allerheiligen , niets nieuws.
2 november 1915 dijnsdag
Allerzielen. Bij gebrek aan gewoon meel krijgen wij 2 dagen wit brood; 't is kermis!
3 november 1915 woensdag
De 16de oorlogsmaand begint.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina