Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1915
Laatste Belgische soldaat die in ons hospitaal lag is overleden
en met pracht en praal door Duitsers begraven.
11 - 21 oktober 

scannen0189.jpg 191.7K
Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

11 october 1915 maandag
zie ook diplomatieke stukken
Leonie Lentacker werkt 3 dagen op de fabriek. Jacq Lentacker trekt 3,00 fr: ondersteuning van het Commiteit; Het brood kost van heden af 0,40 fr de kilo. De werklieden wachten die moeten beletten dat de boeren hunnen oogst buiten de grenzen te voeren zijn afgeschaft. De Amerikaansche winkel is nog altijd open en de werkloozen trekken nog immer ondersteuning. De laatste Belgische soldaat die hier in het hospitaal gekwetst lag is overleden; morgen wordt hij door de zorgen der Duitschers, die beslag op zijn lijk hebben gelegd als krijgsgevangene begraven. Er Liggen nu een 10 tal Belgische soldaten op het kerkhof begraven.
12 oktober 1915 dijnsdag.
De laatste Belgische soldaat is met veel pracht begraven; Duitsche soldaten droegen de lijkbaar; heeren van St Nikolaas hielden het baarkleed vast, verders eene compagne Duitsche soldaten met 4 trommelaars voorop en veel volk die het lijk volgden.
13 october1915 woensdag geen nieuws.
14 october 1915 donderdag zonder nieuws.
15 october 1915 vrijdag 
zie ook diplomatieke stukken
Papa gaat naar Gent, niets nieuws.
16 october 1915 zaterdag
zie ook diplomatieke stukken
Het huis van den heer Standaert de Baere in de Prins Albrechtstraat en een huurhuis uit de Statiestraat toebehoorende aan Mr Nobels, door de Duitschers bezet.
17 october 1915 zondag niets bijzonders.
18 october 1915 maandag
Leonie Lentacker werkt 3 dagen op de fabriek. Jacques Lentacker trekt 3,00 fr van het ondersteuningscommiteit. De herbergiers trekken niet meer van het ondersteuningscommiteit zoolang ze herberg houden.
19 october 1915 dijnsdag niets aan te stippen.
zie ook diplomatieke stukken
20 october 1915 woensdag
75 St Nikolaasche ambachtslieden moeten naar 't front gaan werken. Tegen binnen 2 dagen moeten zij op het policiebureel kenbaar maken of zij willen gaan arbeiden aan 0,40 fr per uur. Ten titel van proef mogen ze eene gansche week ter plaatse zelve gaan werken en dan moeten ze teekenen dat ze definitief blijven werken voor de Duitschers.
' t Is hengstkeuring op de markt vandaag; nog altijd zijn er schoone beesten (hengsten) hier in 't distrikt.
21 october 1915 donderdag
Twee werklieden hebben komen teekenen op 't Stadhuis voor de Duitschers te gaan arbeiden en zijn vertrokken.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina