Dagboek Raphaël Waterschoot 1915

Gemeente Lokeren door Duitsers gestraft
omdat werklieden niet voor Duitsers willen werken.
Uurwerken moeten Duitsen tijd aanduiden. 4 - 10 oktober

scannen0188.jpg 185.7K
Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

De zaal van 't Kollege blijft magazijn van den Amerikaanschen Winkel. Ook in de Patronage van 't Klein Hulst liggen waren; verders nog is de entrepôt volgeborgen met waren van het Amerikaansch voedingscommiteit en met Amerikaansch meel van de stad. De Pass Bureau wordt overgebracht van de huizen der Zamanstraat (P Meert) naar de beide woningen der gebroeders de Larsille in de Casinostraat T/S ; elektriciteit en verwarming moeten daar op stadskosten nagezien worden.
Op 't Stadhuis evenals in de meisjesschool der Kokkelbeekstraat hebben eenige werklooze elektriciens onder de leiding van den heer ingenieur Beckx de electriciteit gelegd.
Ons brood kost van heden af 0,42 fr de kilo en is veel witter.
5 october 1915 dijnsdag
geen nieuws
6 oktober 1915 woensdag
zie ook diplomatieke stukken
Vandaag geschiedt de 5 de paardenrequisitie door de Duitschers.
De werklieden van Lokeren omdat ze voor de Duitschers niet willen arbeiden zijn evenals de gemeente door de militaire Overheid gestraft geworden; De Amerikaansche Winkel is er gesloten; Op 't stadhuis zitten de Duitschers en alle bedienden buiten de secretaris zijn weggejaagd; geene wekelijksche markt; s'avonds moet iedereen om 5 uur in huis zijn. Hetzelfde is te Harelbeke en in andere gemeentens voorgevallen.
7 oktober 1915 donderdag.
Er was bijna geen boter op de markt.
8 october 1915 vrijdag
Van heden af afficheeren de Duitschers moeten alle publiekehorloges, zelfs deze uit de herbergen, op straf van boete de Duitsche uur aanwijzen. Papa gaat naar Gent, geen nieuws.
9 October 1915 zaterdag
Deze avond hebben de Duitschers bierfeest in de herberg "De Commercie" op de Groote Markt; voor de verjaring te vieren hunnen intrede hier in de stad. (Dus zijn de Duitschers reeds een vol jaar hier).
10 october 1915 zondag       
De Duitschers zijn hier verleden jaar op den middag binnengekomen met muziek aan 't hoofd. Droevige verjaardag voor ons!
Er passeeren hier 30 vliegmachines der geallieerden die bommen op de Duitse werken komen laten vallen hebben Men hoort hier duidelijk dat de Duitschers onze vliegmachines onder vuur nemen. Wonder is het dat onze gazetten nooit niets over deze gebeurtenissen schrijven!

Inname Sint Niklaas oficieel verslag door mijzelf toegevoegd

 

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina