Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1915

Blanco Personal Ausweis voor en achterzijde

scannen0185.jpg 179.7K
Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

Eenzelvigheidsbewijs, certificat d'identitť ,Personal Ausweis
Opmerking
De ambtenaar die het bewijs aflevert, draagt door zijn handteekening de verantwoordelijkheid voor de juistheid der aangiften. 
In geval hij de persoonlijkheid niet buiten twijfel vermag vast te stellen mag hij deze door het getuigenis van twee onbesproken getuigen, door hunne handtekening laten bevestigen. 
In geval een volstrekte gewisheid omtrent de persoonlijkheid tegenover den afleverenden beambte niet kan verschaft worden,zoo moet de beambte het bewijs, volgens aangifte des belanghebbende invullen en daarbij doen opmerken dat hem het onderzoeken van de aangifte onmogelijk was.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina