Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1915

Ben 14 dagen krank geweest (ziek).
Tegen den 1 november 1916 moet iedereen voorzien zijn van een bruin paspoort.
30 september - 4 oktober

scannen0185.jpg 179.7K
Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

30 September 1915 donderdag
Geen nieuws.
1 October 1915 vrijdag
Zonder nieuws.
2 October 1915 zaterdag
Al de ambachtslieden van Sint Nikolaas, werkloos of gedeeltelijk werkloos, worden door de Duitschers gerequisitioneerd om te Moorslede de vernielde huizen te gaan heropbouwen (zeggen de Duitschers in hunnen brief aan de stad). De burgemeester wil de lijsten die de stad geeft niet teekenen. Of de werklieden zullen gaan arbeiden is wat anders!
Gezien de stad zich de oproep der Duitschers niet wil aantrekken zoo zullen de Duitschers zelf een oproep aan het volk doen om te gaan arbeiden.
Leonie is 3 dagen ziek deze week; ik ben 14 dagen krank geweest van eene keelontsteking ( van 27 Sept tot 9 oct).
3 October 1915 zondag
De 15 de oorlogsmaand begint vandaag en geen verandering in het verschiet.
Op bevel der Duitschers moet tegen 1sten November 1915 iedereen (man of vrouw) van af 15 jaar, voorzien zijn van een nieuw bruin eenzelvigheidsbewijs met portret. Dat is wederom goed voor de fotografen! Deze kaart moet door de Burgemeester eigenhandig onderteekend worden. Zoo men die kaart niet bij zich draagt, zelf in zijne eigene stad, is men strafbaar. Leonie Lentacker komt mij thuis bezoeken, 't doet mij veel plezier!
4 October 1915 maandag
zie ook diplomatieke stukken
Leonie Lentacker werkt 3 dagen op 't fabriek. Akademie, Nijverheidsschool, Vakschool en Avondscholen openen vandaag hunne deuren.
In den Amerikaanschen Winkel in de statiestraat is er weinig te krijgen tegenwoordig.
Ze betalen nog altijd onderstand aan de Werkloozen in de Akademie en in de Kalkstraat.
De Soepkommiteiten bestaan nog altijd in iedere wijk. Deze die van het soepkommiteit trekt, wordt deze som van de groote ondersteuningskas in de Akademie of in de Kalkstraat afgetrokken..
De soldatengelden worden nog altijd in de feestzaal van de Akademie uitbetaald.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina