Dagboek Raphal Waterschoot 1915

De oorlog is een fortuin voor degenen (boeren)
wiens streek niet door den oorlog verwoest is .
23 - 29 september

scannen0183.jpg 194.7K
Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

De Beide kazernen moeten op bevel der Duitschers en op stadskosten met elektriciteit verlicht worden.
23 september 1915 donderdag
zie ook diplomatieke stukken
Papa gaat naar Hemixem; hij moet onderweg 13 maal zijn paspoort aan de Duitsche soldaten laten zien, zoo goed is alles door hen bewaakt.
24 september 1915 vrijdag
Ze verhuizen den Amerikaanschen winkel over van de Akademie naar n 81 der Statiestraat (oude woonst van Jufrouw Herdewel of 2 huizen voorbij de Regentstraat).
Deze verandering geschiedde voor de klassenheropening van de Akademie en Nijverheidsschool in wiens lokalen de winkel ingericht was.
Voortaan is dus de Amerik. Winkel in de Statiestraat n 81 gevestigd. Papa gaat naar Antwerpen, geen nieuws aldaar.
In't algemeen hebben wij een goeden nazomer gehad, prachtig weder en alles is 1ste klas op het veld gelukt, ook hebben de boeren veel geld verdiend dees jaar; de oorlog is een fortuin voor hun wiens streek door den oorlog niet verwoest is!
25 september 1915 zaterdag
zie ook diplomatieke stukken
De boerenmilicie die de veldvruchten gade sloegen en bewaakten is afgeschaft om rede dat de oogst binnengehaald is, ze was dus onnodig geworden. Verdubbelde policiewachten zullen de hofsteden bewaken.
Al de paarden van de omliggende gemeentens uit het district St Nikolaas, worden op de Markt voor de Duitschers met de letter E4 gebrandmerkt, daardoor is bij de paardenkeuring alle bedrog onmogelijk geworden. 
26 september 1915 zondag
Geen nieuws
27 september 1915 maandag
Leonie Lentacker werkt 3 dagen op de fabriek deze week.
In de Academie betalen ze onderstand aan de werkloozen, den helft dezer inrichting wordt overgebracht naar een burgershuis der Kalkstraat nr 89 (recht over de poort van het St Jozefgesticht) de andere helft van het Kommiteit blijft in de feestzaal der Akademie.
Gansch de lijn Mechelen-Terneuzen wordt dezen middag door de Duitschers gerequisitioneerd; gansch het personneel, een 200 in getal, wordt zonder werk op straat gezet.
28 september 1915 dinsdag
Papa gaat naar Hemixem geen nieuws.
29 september 1915 woensdag
Papa gaat naar Hemixem geen nieuws.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina