Dagboek Raphaël Waterschoot 1915

De Duitsers vragen de lijsten
van alle werklieden die in de bouwnijverheid werken.
17 - 22 september

scannen0182.jpg 182.7K
Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

17 september 1915 vrijdag
De Duitschers eisschen het ijzer van 't magazijn Belpaire uit de Plezantstraat op.
18 september 1915 zaterdag.
De Duitschers requisitioneeren den biljart uit den Cercle Litéraire om hem in hun Militär Casino te plaatsen. Dat is ook oorlogvoeren!
19 september 1915 zondag
Schrikkelijk moeilijk om handel te drijven tegenwoordig; wil een fabrikant waren verzenden dan moet hij daartoe machtiging van de Duitsche Commandatur bekomen wat somwijlen 14 à 20 dagen kan duren en ieder baal die verzonden wordt moet door de Duitschers persoonlijk verzegeld worden.
Rijke menschen als advokaat D'Hanens en brouwer De Baere moeten ieder 1000 frank waarborg storten in handen der Duitschers willen ze een paspoort voor in Belgie te reizen bekomen voor 3 à 5 dagen. De passen moeten oogenblikkelijk na de reis ingeleverd worden en de waarborg (1000 fr) krijgt men maar na eene maand weder.
20 september 1915 maandag
Leonie Lentacker werkt 3 dagen op de fabriek. De werkloozen worden nog altijd ondersteund. Aan den Amerikaanschen winkel veel volk. De Duitschers eischen gansche treinen tarwe en rogge van de boeren op, die alles zelf tot op de statie moeten leveren.
21 september 1915 dijnsdag.
De herfst begint heden.
Papa gaat naar Antwerpen; hij ziet daar een regiment jonge Duitsche soldaten die uit de Argonnen kwamen, echte sukkelaars, met lompen aan het lijf en lappen op de kleêren gezet en gansch uitgemergeld. Rond Antwerpen lagen vooral jonge Duitsche soldaten in rust.
De Duitschers afficheeren dat niemand des avonds na 8 uur Duitsche uur per velo in het veld rijden mag, op straf van boete. Er zijn vele personen gepakt die des morgens rond 5 uur zich naar de zondagsche fruitmarkt op den Houtbriel begaven of per wagen kwamen gereden. Allen zijn door de Duitschers gestraft.
Papatten kosten naar Duitsch bevel 6,00 fr de 100 kilos, men kan ze echter aan dien prijs niet krijgen.
22 september 1915 woensdag.
De Duitschers vragen de lijsten van al de werklieden van St Nikolaas die in de bouwnijverheid werken.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina