Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1915

Magazijnen Tietz houden uitverkoop.  Duitsers jagen menigte uiteen met bajonet.
't Volk trekt twee oertjes kleren van het lijf. Duitsers halen machines weg.
14 - 16 september 

scannen0181.jpg 199.7K
Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

veel volk om vet te koopen, verder is er nog rijst, bloem, koffie, spek, boonen enz te bekomen.
De Duitschers doen alle hoeveelheden opgeven van de hier in magazijn zijnde bouwmaterialen, als hout, steen en kalk, cement, asphalt, kiezel enz. Deze hoeveelheden zijn op straf van boete juist op te geven. Naderhand zullen de Duitschers dan naar ze nood hebben hier te Sint Nikolaas alles weghalen . Het hout is reeds allemaal opgeeischt.
De magazijnen Tietz uit de Statiestraat houden uitverkoop aan spotprijzen; schrikkelijk veel volk is er in die magazijnen.
14 september 1915 dijnsdag
Van 6 uur 's morgens stond er reeds volk aan de magazijnen Tietz die enkel om 9 uur opengingen. Rond den middag wordt de menigte aan Tietz door de Duitsche soldaten uiteengejaagd met de bajonet; ze kwetsen eenige vrouwen. Tietz is op order van de Duitschers tot na den oorlog gesloten.
Leonie Lentacker krijgt n'n brief van haar jongste broeder Leon, die brief heeft drie maand onderweg geweest(van den 12 juni); hij stelt het goed aan het front.
Des avonds om 6 uur afficheeren de Duitschers schietoefeningen te houden op het fort van Haesdonck, wij hooren echter geen geschut en bewoners van Haesdonck zeggen dat er in gansch de gemeente geene Duitschers zijn, zij kunnen dus niet schieten ook.
In de Statiestraat trekt' t volk 2 St Nikolaasche oeren de kleederen van het lijf, ze vluchten in de kommandatur waar ze door de Duitschers beschermd worden.
15 september 1915 woensdag.
Leonie Lentacker ontvangt n'en brief van haar oudsten broeder Edmond; hij is een maand onderweg geweest.
16 september 1915 donderdag.
Ze zeggen dat Fons Janssens den Tietz voor 30 000,00 frank gekocht heeft.
De Duitschers eisschen al de machienen van het Autofabriek van den heer Ant Janssens uit de Gazometerstraat en bij den heer Jan Nobels van de Plezantstraat op en voeren ze op den stond naar Duitschland.
De Duitschers aan de grens zijn tegenwoordig braaf; veel wordt er gesmokkeld vooral brieven; voor 200 frank smokkelen ze een vrouw over de grens. N'en smokkelaar is verleden week nog doodgebliksemd met te smokkelen.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina