Dagboek Raphaël Waterschoot 1915

Alle paarden worden op het vel gemerkt.
Om 9 uur moet iedereen op straf van boet in huis zijn.
28 augustus - 6 september

scannen0179.jpg 186.7K
Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

den heer Pol Meert in de Zamanstraat overgebracht. Papa gaat naar Antwerpen; De Duitschers breken daar vele rails van den Ijzerenweg op.
28 oogst 1915 zaterdag. Geen nieuws.
29 oogst 1915 zondag. Niets nieuws.
30 oogst 1915 maandag
Leonie Lentacker werkt 3 dagen deze week. De Werkloozen trekken regelmatig ondersteuning. Het grijs brood kost nog altijd 0,44 fr de kilo. 't Rantsoen per man is 350 gram per dag. Wit brood is ter beschikking van zieke menschen op het Stadhuis; alle dagen rijdt de stad Sint Niklaas er naar Holland om. Dezen die wit brood krijgen kunnen er geen grijs bekomen.
31 oogst 1915 dinsdag
De paarden van Sint Nikolaas worden op de Markt van eene kaart voorzien waarop hunne beschrijving staat geschreven; daardoor is er bij de paardenkeuringen geen bedrog meer mogelijk. Alle paarden werden terzelvertijd door de Duitschers op het vel gemerkt met de letter E4. Een 500 tal Duitsche soldaten uit de omliggende gemeentens komen hier op de markt toe met wagens, veldkeukens, enz en vertrekken morgen naar Kortrijk.
1 september 1915 woensdag
Om 9 uur 's avonds, Belgische uur, moet voortaan iedereen op straf van boete binnen in huis zijn en moeten alle cafés sluiten.
2 september 1915 donderdag. 
Geen nieuws
3 september 1915 vrijdag
De oorlog is 13 volle maanden bezig en no geene verandering in 't verschiet.
4 september 1915 zaterdag. 
Geen nieuws.
5 september 1915 zondag. 
zie ook Het krijgsbedrijf in het Oosten
Mme Onghena 's huis in de Vortgangstraat; door de Duitschers bezet.
6 september 1915 maandag
zie ook oorlogskroniek ter zee  
Leonie werkt drie dagen op 't fabriek. Ze betalen nog onderstand aan de werklieden. Aan de Amerikaansche winkel is er gewoonlijk veel volk; de meesten koopen bloem, rijst en vet; terzelfdertijd als die waren moet men boonen bovendien nemen; gewoonlijk 1/2 kg boonen of boonbloem voor 1 kgr rijst , bloem enz.
De Maatschappij Mechelen Terneuzen heeft zijne tariefprijzen voor het vervoer per spoor verdubbeld. Temsche retour kost 1,30 fr

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina