Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1915

Alle honden moeten gemuilband en aan een touw geleid worden.
Schapenwol wordt opgeŽist.
13 - 27 augustus 

scannen0178.jpg 175.7K
Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

13 oogst 1915 vrijdag 
zie ook oorlogskroniek ter zee
Geen nieuws.
14 oogst 1915 zaterdag
Alle honden moeten op bevel der Duitschers gemuilband en aan een touw geleid worden. Wie zulks verwaarloosd krijgt van 3 tot 500 mark boete.
De Duitschers eisschen groenten en gansch den oogst op.
15 oogst 1915 zondag    zie ook Marktprijzen De Gentenaar
Vader J lentacker verteld zijne dochter Emma dat hij naar met zijn L.... eens zal bezoeken.
16 oogst 1915 maandag
Ze betalen regelmatig onderstand aan de werklooze. Leonie werkt 5 dagen op de fabriek. Op bevel der Duitschers moet een agent alle weerplichtige mannen gaan zien of ze thuis zijn. Zoo komt hij bij ons alle 14 dagen. Lentacker Jacq zegt na den oorlog te trouwen aan Lisa zijn dochter.
17 oogst 1915 dinsdag
 zie ook de belangrijkheid van de werkloosheid in BelgiŽ 
Geen nieuws.
18 oogst 1915 woensdag
Heer P. Verdurmen en anderen worden door de Duitschers beboet voor hunne ongemuilbande honden die zij los op straat lieten loopen.
19 oogst 1915 donderdag
zie ook diplomatieke stukken
Geen nieuws..
20 oogst 1915 vrijdag
Niets bijzonders.
21 oogst 1915 zaterdag.
zie ook diplomatieke stukken
Men mag over de grenzen niet meer gaan op straf van eeuwigdurende dwangarbeid afficheeren de Duitschers. Dezen die het Etappengebied zonder paspoort verlaten krijgen 3 jaar ofwel tot 3000 mark boete.
Schapenwol wordt door de Duitsche overheid opgeeischt.
22 oogst 1915 zondag
Niets nieuws.
23 oogst 1915 maandag
Leonie werkt 3 dagen op de fabriek. Ze deelen aan de werkloozen regelmatig onderstand uit.
24 oogst 1915 dijnsdag
De werkloozen zijn verplicht de uitgangen der stad te bewaken om na te zien of de boeren hunnen waren (oogst) niet buiten de stad smokkelen. Alle dagen bewaken een 400 werklieden de uitgangen der stad.
Het huis H.Joris, hoek der Statie- en Casinostraat is door de Duitschers bezet.
25 oogst 1915 woensdag geen nieuws
26 oogst 1915 donderdag
Vader Lecntaker trekt van den Belgischen staat voor zijn zoon Edmond.
27 oogst 1915 vrijdag
De Pass- buro wordt naar het huis van

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina