Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1915

2de oorlogsjaar in Kemseke hebben de Duitsers den typhus 
Rijke burgers trekken geen ondersteuning meer voor hun zoons die soldaat zijn
4 -12 augustus

scannen0173.jpg 164.7K
Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

2 de Oorlogsjaar
4 oogst 1915 Woensdag
Vandaag geschiedt de 4de paarden requisitie door de Duitschers.
5 oogst 1915 donderdag
leonie Lentacker moet 3 dagen deze week op 't fabriek werken.
6 oogst 1915 vrijdag
De goede burgers en de rijke menschen trekken geene ondersteuning meer van hunnen zoons die soldaat zijn. De Duitschers zeggen dat dit geld dienst om de bevolking te ondersteunen en niet als vergoeding voor de diensten van eenen soldaat kan aanzien worden en bijgevolg de welstellende menschen dit geld niet meer noodig hebben. Deze ondersteuning komt voortaan niet meer van den Belgischen staat maar wel van het Hulp en Voedingscommiteit.
7 oogst 1915 zaterdag
zie ook diplmatieke stukken
Geen nieuws
8 oogst 1915 zondag
Niets nieuws.
9 oogst 1915 maandag
Leonie Lentacker werkt drie dagen op de fabriek meer mogen ze van de Duitscher niet werken. Men hoort hier reeds twee dagen duidelijk in de verte schieten. De werkloozen ontvangen regelmatig onderstand. Arme menschen trekken van het soepkommiteit en terzelvertijd van het kommiteit voor werkloozen in de Akademie (natuurlijk krijgen deze soort van lieden minder dan deze die alleen om ondersteuning in de Akademie gaan) maar alles te samen genomen krijgen deze menschen in de 2 commiteiten soms nog aardige sommetjes alle weken, want niets belet hun, indien er werk is, zonder iemands weet nog eenige dagen te arbeiden.
10 oogst 1915 dinsdag
De Duitschers hebben hunnen intrek genomen bij Mr Mertens, Hofstraat wiens huis onbewoond was.
11 oogst 1915 woensdag
Geen nieuws.
12 Oogst 1915 donderdag
De nieuwe vastgestelde prijs der Duitsche overheid is: voor de boter 4,00 fr de kilo en voor 't vleesch, beste stukken 3,40 fr. Kolen kosten 50 fr de 1000 kgr tegenwoordig.
In Kemseke hebben de Duitschers den typhus, eenige burgers zijn ook reeds aangetast. De zieken werden naar het hospitaal van Gent
overgebracht.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina