Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1915
 Alle honden moeten aangegeven worden.
27 juli - 3 augustus

scannen0168.jpg 155.7K
Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

Leonie heeft wederom ruzie met haar Vader over het breken van een postuurken. Als men naar n'n stok zoekt om n'en kind te slagen vindt men er gemakkelijk eenen!
27 juli 1915 dinsdag
zie ook diplomatieke stukken 27 07 1915 - 19 10 1915
Papa gaat naar Antwerpen; alles is er rustig. Na een jaar oorlog zijn er zo'n 20 St Nikolazenaren dood die ik persoonlijk ken. Hoeveel onbekenden zijn er dan niet gevallen!
28 juli 1915 woensdag
Alle honden moeten op 't bevel der Duitschers op het stadhuis aangegeven, genummerd en van eene medalie voorzien worden.
29 juli 1915 donderdag
De secretaris van kardinaal Mercier heeft 3 maand gevang of 2000 mark boete opgeloopen wegens ongehoorzaamheid tegenover Duitsche soldaten. Hij doet zijn straf in den amigo uit.
30 juli 1915 vrijdag
zie ook diplomatieke stukken
N'en Duitsche soldaat wordt hier gedegradeerd en tot 3 jaar tuchthuis veroordeeld om brieven helpen smokkelen. Een Belgisch wijf dat de brieven oversmokkelde krijgt insgelijks 3 jaar.
31 juli 1915 zaterdag
Vader Lentacker trekt van den Belgsiche staat voor zijn zoon Edmond.'s Avonds en gansch den nacht door hevig kanongebulder in de verte waar te nemen;'t is dus nog oorlog zou men zeggen. Verjaring der Belgische mobilisatie.
1 oogst 1915 zondag
zie ook 40 miljoen onderstand Het Volk 
De jongens zijn vandaag 1 jaar binnen.
2 oogst 1915 maandag
Mijn broeder Jean behaald de 1st prijs in de hoogste klasse van 't pensionaat der Broeders Hieronymieten alhier en zijn uitgangsdiploma met groote vrucht.
3 oogst 1915 dijnsdag
De oorlog is een voljaar bezig.
Ik word 25 jaar en bijgevolg meerderjarig.
Anders geen nieuws of gewoon leven, dat wil zeggen: een 5000 Duitsche soldaten in de stad die zich in de kazernes huizen en de stad bewaken: daarenboven een groot aantal officieren die niets doen als pinten pakken en cigaren rooken, in auto's door de straten paradeeren

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina