Dagboek Raphaėl Waterschoot 1915
 Wier is het zinnebeeld van de hoop in de overwinning.
Het dragen van de belgische kleuren is verboden.
21 - 25 juli

(lierre) in 't fransch. Wier is zinnebeeld van de hoop in de overwinning en juist als de wier zich aan en rond n'en boom of aan ene muur stevig aanhecht, zo ook is dit blad het zinnebeeld van de getrouwheid aan onzen koning Albert 1 en van de oprechtheid van ons klein maar dapper leger aan den uithoek van Vlaanderen.
21 juli 1915 woensdag zie ook Die lacht am Rhein
Ten 10 uur was het mes voor de overleden Belgische soldaten in de Hoofdkerk. De kerk was stampvol en op 't einde der mes zong iedereen de Vlaamsche Leeuw mede; 't was schoon! Na de messe jaagden de Duitsche soldaten de burgers op de markt uiteen met de bajonette op het geweer.zie ook Proclamation du roi Albert
Iedereen is vandaag op zijn paaschbest; er wordt niet gewerkt. Veel volk is het kerkhof aan het graf der gesneuvelde soldaten, waar vele bloemstukken neźrgelegd worden.
De Duitschers zijn erg nijdig. Op het Moleken ontnemen zij de kleine kinderen nationale vlagskens en moeten alle driekleurige lintjes van voor de winkelruiten verdwijnen.
22 juli 1915 donderdag
Men hoort nog altijd duidelijk schieten aan den Ijzer.
23 juli 1915 vrijdag
Geen nieuws
24 juli 1915 Zaterdag
De Duitschers verbieden op straafe van 4000 mark en meer: het dragen van de Belgische kleuren, wierranken , of portretten der koninklijke familie of het uitstallen dezer voorwerpen.
't Is ook verboden Vaderlandsche liederen aan de schoolkinderen te leeren. Dat is de wraak over het welgelukken van den Nationalen feestdag.
25 juli 1915 zondag SO
De Duitsche bezetting telt nog altijd 500 soldaten die nog immer de uitgangen der stad afzetten. Na 10 uur Duitschen uur mag niemand meer in of uit St Nikolaas. Ten 11 uur moet iedereen in huis zijn op straffe van boete.
26 juli 1915 maandag
De Duitsche militaire overheid huist tegenwoordig in een 20 tal rijke menschen huizen, dat kan tellen!
Papa gaat naar Kemzeke; er zijn daar een 300 soldaten: de burgemeester en de secretaris hebben 't gemeentehuis moeten verlaten dat door de Duitschers bezet is. De overheid woont daar bij de burgers in.

Vorige pagina  indexpagina Volgende pagina