Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1915

Alle velos moeten op het stadhuis aangegeven worden.
De arme mensen krijgen soepkaartjes.
1 - 9 juli 

scannen0164.jpg 154.7K
Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

1 juli 1915 donderdag
De Duitschers stellen den prijs der boter op 3,80 fr de kilo en 0,10 fr per ei.
De boeren lachen met dien tarief en vragen naar willekeur.
2 juli 1915 vrijdag 
Papa gaat naar Antwerpen over Hemixem, geen nieuws.
3 juli 1915 zaterdag
De 12de oorlogsmaand is begonnen, geene uitkomst of veranderingen in den toestand te zien.
4 juli 1915 zondag
Alle velo's, met hun merk, moeten op bevel der Duitschers op het stadhuis aangegeven worden.
5 juli 1915 maandag 
Zie ook diplomatieke stukken
Leonie Lentacker en haar vader Vader trekken voor de laatste maal ondersteuning. De baas uit de "Stad Nantes" op de markt krijgt 5 maanden gevang van de Duitschers om brieven te helpen smokkelen, en de bode op de Klinge die de brieven smokkelde 6 maanden gevang.
6 juli 1915 vrijdag
De boeren profiteren van den toestand; de melk die vroeger 10 cents de liter koste, geldt nu 12 cents.
Doktoor Reynaerts begrafenis wordt op bevel der Duitsche overheid om gezondheisredenen! 2 dagen vervroegd. Zijne begrafenis zou anders toekomenden Donderdag plaats gehad hebben. De mensch is van den 1 sten dood en lag in een zinken kist; maar nevens doktoor Reynaert's huis woonden Duitsche militaire overheden en dat was voldoende om zijn begrafenis te vervroegen. Achter zijne lijkstoet volgde enkel zijnen zoon daar zijne andere kinderen van dit bevel niets wisten.
Deze morgend was er geen brood in de stad om rede dat de gist die van Holland komt bedorven was in den namiddag was er overal brood te krijgen en iedereen kreeg zijn rantsoen.
7 juli 1915 woensdag
Bloem kost 1,29 de kgr en zeep betaald men 1,00 fr de kgr.
8 juli 1915 donderdag
Ze scheiden uit met soep aan de arme menschen uit te delen; deze lieden krijgen nu geld onder den vorm van soepkaartjes.
9 juli 1915 vrijdag
Papa gaat naar Antwerpen; geen nieuws!

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina