Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1915

Er zijn nu 4 burelen in de Collegestraat ter ondersteuning
3 - 10 juni 

scannen0158.jpg 151.7K
Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

3 juni 1915 donderdag
De 11de Oorlogsmaand is aan den gang en nog geene verandering.
4 juni 1915 vrijdag
Ze beginnen met de uitreiking van ondersteuning aan de werkloozen die geene soepe krijgen. De bureelen van dit commiteit zijn gevestigd in de feestzaal der Akademie en in de Nijverheidsschool.
De uitdeeling van ondersteuning duurt gemiddeld drie dagen per week van 's morgens tot 's avonds en gebeurt gewoonlijk den Maandag en Woensdag.
Er zijn vier burelen in de lokalen der Akademie en Nijverheidsschool gevestigd; deze zijn:
Het werklozenfonds
De Amerikaansche winkel
En het Nationaal commiteit van ondersteuning aan de werklooze in nood verkeerende familiŽn.
Dit alles brengt veel beweging in onze Collegestraat teweeg. 
Mechelen is in staat van beleg omdat er geene 500 Belgische werklieden op 't arsenaal voor rekening der Duitschers willen gaan werken.
5 juni 1915 zaterdag
Niets aan te stippen
6 juni 1915 zondag
De H.Sacramentsprocessie gaat enkel in de kerken uit. Em. Heirman , Houtbriel wordt voor beleedigingen aan de Duitschen te Gent aangehouden maar na 2 dagen cachot door de Duitschers weerom, zelfs zonder boete losgelaten.
7 juni 1915 maandag
Geen nieuws.
8 juni 1915 dinsdag
Geene voorvallen.
9 juni 1915 woensdag
Jacq Lentacker trekt voor zijn zoon Edmond 380,00 fr v. den Staat.
10 juni 1915 donderdag zie ook verdere oorlogsgebeurtenissen 10 06 1915 - 05 12 1915
Vleesch is er tegenwoordig weinig en kost 3,20 fr de kilo.
't Rantsoen brood is tegenwoordig 333 gram per hoofd en per dag.
Onzen grijzen kost 37 centiemen de kilo. De groenten zijn goedkoper als andere jaren omdat zij uit de commandature niet mogen.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina