Dagboek Raphaël Waterschoot 1915

250 arme huishoudens mogen stukje grond beplanten.
25 mei - 2 juni  

scannen0157.jpg 146.7K
Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

25 mei 1915 dijnsdag
De broodpegel van 300 gram per man en per dag wordt definitiev in St Nikolaas ingevoerd. Daar kan men zich niet aan overeten!
Papa gaat naar Nederland, geen nieuws aldaar.
Op de Markt rammelen eenige schavuiten hier een wijf af dat met de Duitschers aanhoudt. De soldaten moeten haar beschermen.
26 mei 1915 woensdag
Papa gaat naar Antwerpen, niets nieuws aldaar.
27 mei 1915 donderdag
zie ook oorlogskroniek
Niets te melden
28 mei 1915 vrijdag
Geene voorvallen.
29 mei 1915 zaterdag
zie ook krijgsbedrijf in het Oosten
Wij verdeelen nog 2 stukken land in 57 percelen voor 't "Werk van den Akker"; dat maakt dat er reeds 250 arme huishoudens een stukje grond mogen beplanten.
30 mei 1915 zondag
zie ook  krijgsbedrijf in het westen
De meeste fabrieken liggen stil en deze die werken, arbeiden maar 3 dagen in de week.
31 mei 1915 maandag
N'en Duitschen generaal met zijne staf is op Janssens kasteel aangekomen in de Brouwersstraat. De Electricteit moet op order der Duitschers in het kasteel gelegd worden en alles moet er hersteld en gekuischt woren; zoo om een 1400 fr kosten!
De bezetting van Doornijk is hier aangekomen om hier dienst te doen.
1 juni 1915 dinsdag zie ook Aan het ijzerfront Rotterdamse Courant
Mechelen Terneuzen heeft 9/10 zijner werklieden afgedankt! De trein blijft nochtans rijden.
Jacques Lentacker valt zonder werk, hij blijft nochtans halve daguur trekken.
2 juni 1915 woensdag
Ik zie voor de eerst maal n"en Zeppelin op eene grote hoogte hier over drijven.
Blauwaert Jos Uit de Truweelstraat wordt met 100 mark boete gestraft omdat hij aan de Nederlandsche grens in het bezit werdt bevonden van den Onzen Vader van den keizer, een spotschrift. Wij moeten nog altijd om 9 uur B.U. uit de cafés en om 10 uur binnen zijn.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina