Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1915

Een 20 tal slechte wijven moeten zich alle dagen 
door den Duitschen doktoor laten onderzoeken.
18 - 23 maart 

scannen0151.jpg 148.7K
Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

18 maart 1915 donderdag zie ook Pruisische verliezen Nieuwen Rotterdamsche Courant 
Geen nieuws.
19 maart 1915 Vrijdag
Een 20 tal slechte wijven die met de Duitschers meeloopen, moeten zich alle dagen door den Duitschen doktoor in het hospitaal laten onderzoeken.
20 maart 1915 zaterdag
Geene voorvallen.
21 Maart 1915 zondag
De Duitschers verbinden alle kabienen der wachtposten onderling met den telephoon.
Er zijn wachtposten der Duitsche soldaten:
Aan de vischmijn
Aan St Charles " De Meesterstraat".
Aan de bareel van den Anwerpschen Steenweg en Breedstraat
Aan de bareel op Vijfstraten
Aan de bareel op 3 Koningen
Aan de bareel der Plezantstraat
Op het moleken.
't Is bijgevolg onmogelijk de stad met een wagen of kar te verlaten zonder Duitsche wachten te moeten passeeren.
Verders zijn er nog Duitsche posten aan de kazerne; aan de gendarmerie; in de poste en aan de commandature.
Het station heeft verder nog een bestendige wacht. Gij ziet dat St Nikolaas goed verdedigd is.
22 maart 1915 maandag
Een Duitsch soldaat breekt zich het been op het oefeningsplein de Gazemeterstraat.
Alle dagen grijpen er opstootjes aan het hospitaal plaats, ter gelegenheid van het bezoek der slechte vrouwen aan de Duitsche doktoors. Deze vrouwen worden door de menigte uitgejouwd.
23 maart 1915 dinsdag
N'e Belgische chef de garde van den Boulevard krijgt 1 jaar gevang voor "majesteitsschennis". Zoo schreeuwt de Keizer aan den Ijzer, zegde hij op n'en balkenden ezel. Nadien op een smeekschrift van de Stad Sint Nikolaas krijgt hij er zes maanden afslag.
Het oefeningsplein der Gazometerstraat wordt in 112 kavels.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina