Dagboek Raphaël Waterschoot 1915
Niemand van het Land van Waes
 mag over de Nederlandse grens.
24 januari - 5 februari  

scannen0146.jpg 133.7K
Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

hebben ze den Burgemeester Van Naemen in zijn huis gevangen gezet. Niemand van 't Land van Waes mag over de Nederlandsche grens en ook geene waren.
Zij geven geene paspoorten meer en deze die er een hadden zijn afgeschaft.
Mr de Smedt, dokter, is dienstdoende burgemeester benoemd.
24 januari 1915 zondag
Mr Janssens moet 25.000 frank boete aan de Duitschers betalen. Hij heeft ze niet betaald daar hij gaan vliegen was.
25 januari 1915 maandag
Papa gaat naar Antwerpen. onze nichten hebben zich goed maar klagen putten in de grond.
26 januari 1915 dinsdag zie ook Marktprijzen het volk
Geen nieuws.
27 januari 1915 woensdag
Men mag weder over de grens.
28 januari 1915 donderdag
Paardenrequisities door de Duitschers. De opgeeischte paarden worden terstond betaald.
29 januari 1915 vrijdag
De Duitschers eischen om nog 2000,00 frank meubelen op om de meubileering van het Stationgebouw te volledigen.
30 januari 1915 zaterdag
Geene voorvallen.
31 januari 1915 zondag
Niets nieuws.
1 februari 1915 maandag zie ook Over de ontwikkeling van de onderzeer
Niets te melden .
2 februari 1915 dinsdag
De vleeschdépôt der Duitschers wordt hier ingericht
3 februari 1915 woensdag
Niets aan te stippen.
4 februari 1915 donderdag
De boter mag niet meer dan 3.00 fr. de kilo kosten afficheert het stadsbestuur. de boeren zijn erg mistevreden.
5 februari 1915 vrijdag
Op heer P Janssens kasteel Brouwerstraat logeeren 20 Duitschers

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina