Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1915
 Op straf van boet mag men in de herbergen 
niet meer over den oorlog spreken.
14 - 23 januari

Niets voorgevallen.
14 januari 1915 donderdag
Niets te melden.
15 januari 1915 vrijdag
Het Klein Seminarie opent zijne cursussen op deze vrijdag.
16 januari 1915 zaterdag
De Duitschers richten den spoorweg Antwerpen Gent in en eischen van de stad om 2000,00 frank meubelen op.
Petrol kost reeds 1,00 frank de liter.
17 januari 1915 Zondag
De Duitsche soldaten hebben messe in het Klein Seminarie, een 18 soldaten zijn er aanwezig.
Op straf van boete mag men in de herbergen niet meer over den oorlog spreken.
18 januari 1915 maandag
Bloem betalen ze tegenwoordig 0,90 f de kilo
19 januari 1915 dinsdag
Bij Jufr. Verdurmen op de O.L.Vrouwplaats nevens de Vakschool huizen de Duitschers.
20 januari 1915 woensdag
Men hoort hier duidelijk alle dagen de Duitsche kannonnen schieten die Veurne bombardeeren.
21 januari 1915 donderdag
Taartjes en fijn brood mogen op order van den Duitschen gouverneur enkel gebakken worden den Vrijdag en den Zaterdag. Overtredingen worden beboet.
22 januari 1915 vrijdag
De Duitsche gouverneur ordonneert dat de Belgen die in het buitenland zullen verblijven tienmaal hunnen persoonlijke belasting moeten betalen. Dit order is niet toepasselijk op de beide Vlaanderen. 
23 januari 1915 zaterdag
De prijs van 't brood is tegenwoordig:
Grof brood 750 gram 0.30 fr.
Zakkenbrood 1 kilo 0.45 fr.
Wit brood 1 kil 0.65 fr.
Het vet kost 2.80 de kilo.
De Duitschers hebben Mr. E Janssens uit de Brouwerstraat voor spionage willen aanhouden; toen zij hem wilden gaan gevangen nemen was hij de grens over gaan vliegen. om zich te wreken

Vorige pagina  indexpagina Volgende pagina