Dagboek Raphaël Waterschoot 1914
Nederlandse grens afgezet door soldaten.
Alle ongeringde duiven moeten dood.
Boog en pijlen moeten ingeleverd worden 
6 - 17  december 

 

6 december 1914 zondag. Geen nieuws.
7 december 1914 maandag. Geene voorvallen.
8 december 1914 dinsdag
Het laatste Hollandsch nieuwsblad "De nieuwe Rotterdamsche Courant" mag niet meer te St Nikolaas verschijnen. In de belgische gazetten staan niets dan Duitsche communiqués of Fransche vervalschte meldingen; wij weten bijgevolg niet wat er echt gebeurd.
In den namiddag ga ik naar St Gilles Waes eene kommissie doen, er zijn daar geene soldaten. De Nederlandsche grens is tegenwoordig door de Duitschers gansch afgezet, alle 100 meters staat er n'éen soldaat en daar tegenover n'en Hollander.
9 december 1914 woensdag. Niets bijzonders.
10 december 1914 donderdag
Ontvang n'en brief van Leonie die verre van aangenaam om lezen is.
11 december 1914 vrijdag
Ik ga naar St Gilles met Leonie Lentacker, om patatten te bestellen. Onderweg hebben wij geen enkel Duitscher gezien.
12 december 1914 zaterdag   
De Duitsche overheid beveelt dat alle ongeringde duiven dood moeten, verder dat de bogen en pijlen moeten ingeleverd worden, enz. Aan deze oorlog ziet men geene uitkomst.
13 december 1914 zondag. Geen nieuws.
14 December 1914 maandag. Geene voorvallen.
15 december 1914 dinsdag
Vrouw De Douwe schiet zich in haar herberghuis op het Statieplein met n'en revolver van een Duitschman, onvrijwillig door den kop en was op den slag gedood.
16 december 1914 woensdag. Niets bijzonders..
17 december 1914 donderdag. Niets aan te stippen.


Vorige pagina
Indexpagina Volgende pagina