Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1914

Er is een verbod voor samenscholingen, fluiten en zingen.
In alle straten moet men rechts gaan .
2 - 5 december

scannen0138.jpg 163.7K

Vorige pagina
Indexpagina Volgende pagina

2 december 1914 woensdag
Geen nieuws
3 december 1914 donderdag
De oorlog is vier maanden bezig en men ziet er nog geen einde aan. Men vecht nog altijd in het Zuiden van West Vlaanderen, aan den IJzer. Er zijn nieuwe Duitsche soldaten hier toegekomen; de oude zijn de Nederlandsche grens gaan bezetten. De nieuw aangekomene zoeken twist met de burgers; op het Statieplein hebben 3 officiers het volk met den blanken sabel uiteengedreven.
Mr De Haes's woning op het Regencyplein is ingenomen door den Duitschen dokter; bij Mad. De Schepper in de Statiestraat de Etappe commandant nummer 29 gevestigd. Dat zijn dus 5 burgershuizen die door de Duitschers bezet zijn.
Het is door de Duitsche overheid streng verboden: samenscholingen te maken van meer dan 3 personene, te fluiten of te zingen! Een stadsreglement gebiedt ons in alle straten rechts te gaan.
4 december 1914 vrijdag
Papa gaat naar Antwerpen; alles is daar rustig; eenige duizenden soldaten bezetten de stad. Alle puin is reeds geruimd; de trams rijden doch in 't algemeen weinig leven. Onze nichten hebben Antwerpen gedurende het bombardement niet verlaten maar hebben eene schuilplaats in hunnen kelder gezocht; beiden zijn er heelhuids van af gekomen en waren goed gezond.
Men zet de Schelde over met n'en remorquer wat nogal gevaarlijk is.
Rond Antwerpen werpen de Duitschers nieuwe versterkingen op en laten de oude grachten bestaan of versterken ze. Zwijndrecht en St Anna waren druk met soldaten bezet.
5 december 1914 zaterdag
De Duitsche militaire overheid hebben nog van de volgende huizen bezit genomen.
Mr Peeters, Zamanstraat
Mr Raemdonck, Statiestraat
Mr Thienpont, Statiestraat
Mr Willockx, Regenciestraat
Dat maakt reeds op zijn minste gerekend een tiental eigendommen!


Vorige pagina
Indexpagina Volgende pagina