Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1914
Leonie gaat terug naar Sint Niklaas
25 oktober - 30 oktober

25 oktober1914 zondag
Goed weer vandaag. Hoor mes op Steen en ga in den namiddag met Leonie wandelen.
26 oktober 1914 maandag
Regen weÍr. Doe mijne dagelijksche wandeling met Leonie Lentacker. Mijne zusters Marie en Leonie gaan met den trein naar Sint Nikolaas alles is er goed en rustig, doch de Duitsche soldaten eerbiedigen de meisjes niet zeggen zij.
27 oktober 1914 dinsdag
Goed weÍr. Ik ga rond den avond 't veld in met mijne Leonie.
28 oktober 1914 woensdag
Uitnemend weder vandaag. Leonie Lentacker keert naar Sint Nikolaas definitiev weder, om een einde te stelle aan het gezaag harer familieleden en om haar vaders huishouden in orde te brengen.
Alleen zijnde ga ik in den namiddag met mijne broeders wandelen.
29 oktober 1914 donderdag
De dagen worden reeds koud. Na den noen ga ik met mijne broers naar Absdale (n'en wijk van Steen) wandelen. Absdale is een boerenwijk van een honderttal boerenhofstreden groot en te midden der polders gelegen.
30 oktober 1914 vrijdag
Eerste klas met 't weder vandaag. Ik vertrek met den trein naar Sint Nikolaas; Juist als ik hier in Hulst vertrek komt Leonie Lentacker met den trein toe; zij kwam alles wat haar toehoorde halen om het naar huis af te sturen. In St Nikolaas was alles rustig; op de statie noch op den trein werdt niemand lastig gevallen. Vele huizen zijn gesloten, erg doodsch. In den namiddag ga ik Leonie aan het Station van Sint Nikolaas afhalen. Zij komt mij later thuis bezoeken waar wij ons gezellig vermaken en een glas wijn drinken. Enfin uiterst aangenaam waren die uren. Ik slaap in de Collegestraat gansch alleen.
31 oktober 1914 zaterdag.
Ik zie Leonie en middagmaal thuis bij haar. Een voorsmaak van ons huwelijk! Zeer aangenaam inderdaad. In den namiddag ga ik te voet van St Nikolaas naar Steen.


Vorige pagina
Indexpagina Volgende pagina