Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1914
 

Verblijf te Sint Janssteen en Hulst
19 oktober - 23 oktober

scannen0132.jpg 168.7K

Vorige pagina
Indexpagina Volgende pagina

Leonie Lentacker gaat eens tot St Nikolaas met den trein en keert in den namiddag weder. Alles is er rustig.
's Avonds ga ik met haar wandelen.
20 oktober 1914 dinsdag
RegenweÍr. Ga met Leonie wandelen. Hulst is in eene modderstad verandert zooveel slijk ligt er in de straten.
21 oktober 1914 woensdag
Goed weder. Papa gaat naar St Nikolaas; vele Duitsche soldaten waren er doch zij lieten iedereen met rust. En waarlijk hebben de Duitschers zich inschikkelijk en braaf getoond tot iedereen uit Holland terug was, en dan zijn zij maar als echte tyrans opgetreden en hebben zij ons n'en voorsmaak gegeven van hetgeen ons te wachten stond, mochten zij wel eens later heer en meester over BelgiŽ spelen. Echte slaven zouden wij zijn.
Rond den avond ga ik met Leonie wandelen en sloeg mijnen voet om met mijne springkunst te toonen. Enfin, hij was toch nog niet gebroken dat was ook een troost!
22 oktober 1914 donderdag
Goed weÍr. Ik blijf tot 12 uur te bed en kan mij vandaag met moeite te been houden.
Onze wandeling was dus gaan fluiten voor vandaag!
23 oktober 1914 vrijdag
Vandaag is 't weer opperbest. Ik ga Leonie bezoeken en ga met haar wandelen. Mijn voet betert zeer.
De dagen verkorten reeds veel en gelijk het zooal gaat als men vrÓjt men trekt altijd aan 't langste zeelken;'t kwam ook daardoor dat het reeds iedermaal donker was toen ik Hulst verliet en in den donkeren den afstand Hulst-Steen moest afleggen, hetgeen niet pluis was zoo op den vreemde! Ik kwam bijna nooit n'en sterveling op die half uur gaans tegen. Enfin er is mij nooit iets overgekomen en een vermaak is eene rammeling waard.
24 oktober 1914 zaterdag
't Is mijn feestdag vandaag. Goed weÍr Ga Leonie bezoeken en doen samen ons dagelijks toerken. Papa gaat naar Sint Nikolaas per spoorweg; alles is er rustig.


Vorige pagina
Indexpagina Volgende pagina