Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1914
Van Hulst naar Sint Janssteen
17 - 19 oktober

verliet en bij hare beide zusters Emma en Elisa in een klein hutteken midden Hulst ging inwonen.
17 oktober 1914 zaterdag.
Goed weder vandaag.
Onze ouders en familie waren den Donderdag, 8sten Oktober, laat in den avond uit St Nikolaas met den trein vertrokken en in Stekene afgestapt; voor de trein niet meer voortrijden gezien de Duitscher in Moerbeke was en de verbinding gestremd was. Van Stekene uit waren zij nadien nogmaals bij de nadering der Duitschers gevlucht en zoo waren zij op Steen aangeland. De besprokenen kamers op de Klinge die vader destijds gehuurd hadt waren door dien mensch voortverhuur en zoo bezet geworden; want de Zeelanders hebben de Belgen tijdens hunne vlucht onder alle oogpunten letterlijk bestolen en bedrogen. Ik ga in den namiddag Leonie bezoeken in hare villa! en ga verders met haar in de omstreken van Hulst wandelen. Hulst is een vuile, kleine stad, met smalle straatjes, niets merkwaardigs is er te zien; in de omgeving der stad heb u de polders waartusschen men op de dijken nette wandelingen tegenkomt. Die wandelingen met Leonie hebben mij soms erg verzet spijtig dat het weÍr altijd niet deugde en dat verzet kwam breken.
Mijne zusters Marie en Leonie gaan met den trein naar St Nikolaas te zamen met Vader; niets is er te zien, alles is er doodsch en rustig.
18 oktober 1914 zondag
St Janssteen is een kleine gemeente en bestaat uit eene enkele straat met huizen met of zonder verdiep. Schoone en groote gothieke kerk.
't Is vandaag goed weder. Ik hoor messe op Steen.In den namiddag ga ik wandelen met Leonie en zie voor de eerste maal haar zuster Marie en hare tante Mad Janssens. 'i Is anders erg vervelend hier.
19 oktober 1914 maandag
Regenachtige dag vandaag.
Ik ga naar de bank in Hulst Belgisch geld in Hollandsche laten omwisselen.


Vorige pagina
Indexpagina Volgende pagina