Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1914
14 oktober Aardenburg Schoondijke - 
15 oktober Kruisdijk Breskens Vlissingen

 

In Sluis zien wij veel St Nikolazenaren die om ons koddig kostuum moeten lachen. We eten hier eenige appelen met brood. Van Sluis begeven we ons te voet of met eene kar over Aardenburg naar Schoondijke waar wij met den donkeren aankomen.
Geen logiest meer hier te vinden, alles overvol tenzij in de kerk. Deze is vol strooi gelegd; de mannen moeten al den eenen kant, de vrouwen al den anderen kant slapen zegt de pastoor die dan ook gehoorzaamd wordt.
Alvorens in te slapen krijgt iedereen, van eenige rijke wijvekes die zich daarvoor opofferden, koffie met brood.
15 oktober 1914 donderdag
Goed geslapen in de kerk. Prachtig weÍr vandaag. 't Nog donker wanneer wij opstaan en ons langs Kruisdijk naar Breskens begeven. Daar koopen wij eenige koeken en drinken een goed kopje Hollandsche koffie.
Breskens en in 't algemeen al de Zeelandsche gemeentes die wij doorwandeld hebben zijn propere dorpen met lieflijke huisjes in eigenaardigen echt Hollandschen trant gebouwd met rood gebakken steen. De boeren hier schijnen er wel in te zitten en vele boerderijen komt men hier niet tegen; 't land is vlak, laag gelegen, met breede slooten doorsneden en weinig boomen te zien, 't is hier volop in den polder.
In Breskens dat eene nijverige haven bezit nemen wij den Stoomboot naar Vlissingen een kwart uurs varen van hier. 't Schijnt als wij halverwege de reis zijn of wij in de volle zee zijn,nergens ziet men land en inderdaad is Vlissingen op de zee aan de monding der Schelde gelegen. In't zicht dezer stad lag een Hollandsche kruiser en aan de kaai een oude onderzeeboot.
Wij zijn Vlissingen niet gaan bezichtigen darvoor hadden we geenen tijd, 'k kan enkel zeggen dat die stad eene schoone zeestation bezit waar men zeer goedkoop bediend wordt.De Nederlandsche soldaten houden hier orde. Rond den middag konnen wij eindelijk met den boot naar


Vorige pagina
Indexpagina Volgende pagina