Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1914

Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1914
14 oktober van Knocke naar Sluis Nederland

scannen0126.jpg 185.7K

Vorige pagina
Indexpagina Volgende pagina

aan de Noordzee gelegen met huizen van 2 ŗ 3 verdiepingen , groote hotels en villas te midden der duinen gelegen, waarlijk een kleine gemeente met eene schoone toekomst.
Aan het strand van Knocke gekomen zie ik de zee; wat een verschil met de zee die ik meende te zien in Oostende eene paar maanden geleden toen wij, ik en mijne Leonie tezamen in het bad zijn geweest; daar ondanks den hevigen wind scheen alles lachend en vrolijk, hier, schijnt alles donker grijs en akelig. Hoe op weinig tijds toch een wereld van gedaante veranderen kan!
Op 't gemeentehuis van Knocke laat ik mijn paspoort door den burgemeester van een stempel voor den vreemde voorzien. Deze heer raad mij aan, mij in burgerskleÍren te steken, want de Duitschers werden volgens hem in de namiddag te Knocke verwacht. Zij zijn er inderdaad des anderdaags op den middag binnengekomen.
Ik koop dan eene klak bij n'en doove kleÍrmaker, laat mijn garde civique frak in eene vest veranderen, goei mijn laarzen weg en zoo in een echt boerken zonder col herschapen ben ik klaar om de Hollandsche grens over te stappen.
Te Knocke in een groot hotel aan 't strand krijg ik mijne laatste solde (15.50 fr). De solde der laatste 8 dagen moet ik te goed houden en de 250.00 fr schadevergoeding zal ons volgens belofte van heer De Lansheere na den oorlog uitgekeerd worden.
Onze overheid geeft ons den raad ons naar Nederland te begeven. vele vluchtelingen uit Oostende, Blanckenberghe enz. gaan over Knocke naarde grens; alle trams zijn bomvol.Wij gaan dus vandaar Holland in omstreeks 14 uur. Op de grens worden wij erg bekeken door de Nederlandsche soldaten die wel zien dat wij gewone soldaten in burgerkleren zijn doch zij laten ons ongestoord doorgaan. 
De weg die naar de grens leidde zag zwart van 't volk overal karren, wagens, auto's, velos, menschen, vee, verhuizingen, n'en heelen warboel, alles doorheen! We komen om 15 uur te Sluis, machtig veel volk, nette gemeente:


Vorige pagina
Indexpagina Volgende pagina