Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1914
van Bouchaute naar Brugge 
10 oktober - 11 oktober

De overheid heeft niets meer aan de gardes te zeggen, niemand wil nog op wacht staan, de majoor wordt uitgelachen, wat n'en warboel. s'Nachts komt er een heel regiment groene jagers uit de vesting van Antwerpen binnen. Antwerpen is gevallen zeggen zij, wij zijn de laatsten die de Duitschers in Moerbeke langsheen de Hollandsche grens kunnen passeeren hebben. Deze jongens zijn doodmoe en slapen nevens ons op strooi.
11 oktober 1914 zondag
Goed weÍr vandaag. Wij moeten om 5 1/2 uur opstaan en horen om 6 1/2 uur messe. Om 10 uur vertrekken wij over Eekloo naar Brugge waar wij rond den middag aankomen. Op den trein onderweg, aten wij biscuits en plata die wij van de soldaten kregen die met ons mede reisden. Biscuits en plata waren zeer goed om te eten. Rond 12 uur kregen wij in de statie van Brugge droog brood te eten.
Veel beweging was er daar, treinen opgepropt met soldaten die naar den Ijzer reden, treinen vol van vluchtelingen die zeewaarts reisden. Rond 13 uur kwam er ook in de statie een geblindeerde trein met kannonen bediend door Engelsche soldaten toe. Zoo een trein bestaat uit een gepantserde locmotive met tender, n'en wagon met beweegbaar kanon, locomotive, kanon enz. Tot 4 machinen aan eenen trein en alles met plaatijzer beslagen. ook zien wij daar n'en gekwetste krijgsgevangen Duitschman en wel 8 Duitsche of Hollandsche spioenen die de gendarmen onder den Antwerpschen aftocht tusschen de soldaten gepakt hadden en die van den trein naar het Brugsche gevang werden overgebracht.
 Om 18 uur na vruchteloos op het stadhuis van Brugge logist gevraagd te hebben worden wij verzocht zelf naar huisvesting uit te zien.
Wij gaan kloppen aan 't Seminarie van Brugge maar worden er afgewezen onder voorwentsel dat er gekwetste zijn en er geene plaats is.
Eindelijk worden ik en Jos Van de Voorde opgenomen bij een oud pastoor van Nederlansch IndiÍ in de Wulfhagestraat nr 22;


Vorige pagina
Indexpagina Volgende pagina