Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1914

10 oktober verblijf te Bouchaute

scannen0121.jpg 170.7K

Vorige pagina
Indexpagina Volgende pagina

't Is reeds donker als wij bij den brouwer Van Overbeke aankomen. Dezen man bezit eene grote brouwerij te midden van het dorp en heeft n'en grooten hooizolder in zijnen eigendom die hij ter beschikking van ons stelt.
Met eene leer trekken wij naar onzen zolder, overal in het rond lagen reeds gardes en soldaten te ronken, onder ons stonden 4 paarden te dampen en boven ons de pannen waar men doorheen kon zien.
Dien nacht kon ik niet slapen van de koude, zacht lagen wij genoeg in ons hooi en't was reeds 36 uur geleden dat ik geslapen hadt, maar die verduivelde koude belette mij een oog toe te doen.
10 oktober 1914 zaterdag  zie ook De overgave van Antwerpen
Op den middag is de Duitscher te St Nikolaas binnengekomen ; enkele huizen zijn opengebroken geweest en gedeeltelijk geledigt anders hebben zij iedereen en alles gelukkiglijk geerbiedigd. In gansch de stad waren toen de Duitschers muziek aan 't hoofd de stad binnengedrongen zonder overdrijving gezegt, geene 5000 man. Het schepencollege zijn ze tegemoet gegaan, alle huizen waren potdicht, alle pastoors hadden zich in burgerkleederen gestoken want niemand vertrouwde hun. Officieel verslag   de inname van Sint Niklaas
Genoeg daarover; met de eerste schemering kruip ik uit mijn donzen bed om mijne kijkers open te waschen in de brouwerij. Goed weÍr vandaag.
Nadien eten wij wel met ons twintigen n'en boterham bij den brouwer en gaan naar 't appel tegen 8 uur. Daar krijg ik voor niets een nieuw paar schoenen dat mij wel van pas komt. Men verwittigd ons dat de Duitscher reeds in  Wachtebeke is. Om 11 uur middagmalen ik en mijn broeder bij Madame Dumez voornoemd maar ditmaal gratis; 't zien er mij brave en propere menschen uit.
Op den middag gaan wij te voet naar Bouchaute op 6 1/2 km van hier en vervoegen wij ons, daar het hier te gevaarlijk werd, bij de overige wachten van St Nikolaas die hier reeds ingekwartiert waren.
Wij worden in de jongensschool gelogeerd en krijgen 's avonds elk n'en boterham met kaas te eten. Wij slapen op strooi in een der klassen.

Ondertussen in Sint Niklaas 19140000 Waarschuwing helpen vijand 
19140000 Hulp soldaten 


Vorige pagina
Indexpagina Volgende pagina