Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1914

8 oktober Wachtebeke

scannen0119.jpg 172.7K

Vorige pagina
Indexpagina Volgende pagina

Er passeeren hier drij Belgische vliegmachines gaande in de richting van Oostende. 
In den namiddag ga ik wandelen langsheen de Moervaart onderwege kom ik kameraden tegen die al roeienden naar Wachtebeke waren en keer met hen al varende terug.
Er komen hier vele autos en soldaten toe die naar Oostende gaan en hier vannacht zullen uitrusten. Leander komt terug van St Nikolaas ; hij is wel n'en ganschen dag onderweg geweest om tot hier te geraken alle verbinding was om zoo te zeggen geschorst. In onze geboortestad is het zeer levendig; De koning hadt er zijnen staf opgeslagen; 't huis was alles goed
8 oktober 1914 donderdag
zie ook het krijgsbedrijf in het westen
Nogal mistachtig weÍr vandaag. Ik schrijf n'en brief aan Leonie Lentacker.
Van 8 uur 's morens tot 20 uur 's avonds sta ik op wacht aan de Overleedebrug op den weg naar Loochristy.
er passeeren hier gansche legerdivisies van het Belgisch leger dat in Dendermonde en Berlaaere verslaagen is en dat zich naar Oostende begeeft. De Koning trekt hier voorbij.Op twee ŗ drie wegen tegelijk gaat de aftocht der soldaten die van Antwerpen komen gansch den dag door voort. 
't Is ongeloofelijk zoo een aftocht; karren, wagens, autos met duizenden, kannonnen, paarden en soldaten, alles doorheen en met de grootste snelheid zich bewegende.
Van 20 tot 22 uur mogen wij gaan souperen.
Van 22 uur gansch den nacht door, gezien de nabijheid der Duitschers moet ik verder de wacht doen aan de Patersbrug op den weg naar Gent.
Ons gewoon strooi is door de aftrekkende piotten ingenomen en de uren dat wij geenen dienst moeten doe, slapen wij op een weinig strooi of op een stoel.
Om 5 uur 's morgens komt men ons verwittigen dat de Duitscher in Moerbeke is en dat we moeten vertrekken. 't Is nog half duister als wij door de gemeente naar ons logist gaan;


Vorige pagina
Indexpagina Volgende pagina