Dagboek Raphaël Waterschoot 1914

24 september -27 september Kemseke
Emile Waterschoot komt op bezoek

scannen0112.jpg 172.7K

Vorige pagina
Indexpagina Volgende pagina

24 september 1914 Donderdag
Naar de messe van 7 uur geweest.
Om 8 uur appel; na den appel op patrouille; langs St Pauwels "Wijk De Kwakkel" terug naar Kemseke.
Van 10 uur tot 14 uur krijg ik congé van onzen commandant om eene nieuwe broek naar St Nikolaas te gaan halen wat natuurlijk leugens waren. Op n' en gehuurde velo trek ik naar huis toe en bezoek ik mijne Leonie die ik op 't fabriek ga afhalen en keer metterhaast naar mijnen nieuwen thuis weder. Een plezierig reisje hoor! Ik had het alle dagen willen doen voor mijne straf!
't Is echt zomerweêr vandaag. Van 20 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens wacht; en slaap in 't strooi op 't Gemeentehuis
25 september 1914 Vrijdag
zie ook oorlogskroniek ter zee
Wij krijgen om 15 uur bezoek van onze broeder Emile die ons nieuw verschoon brengt: alles is rustig te Sint Niklaas, zegt hij, enkel zijn er vele soldaten.
Zomerweêr vandaag. Ik schrijf n'en brief naar mijne Leonie. Om 18 uur appel.
26 september 1914 zaterdag
Hoor de 7 ure messe.
Van 8 tot 10 uur hebben we oefeningen in tirailleurdienst, en van 10 tot 20 uur 's avonds sta ik op wacht; gelukkig dat wij zomerweêr hebben en ons kunnen amuseren met te smooren en gazetten te lezen want't is hier erg vervelend.
27 september 1914 zondag zie ook
Reeds zijn wij veertien dagen op Kemseke. Mijn broeder Leander is tot hiertoe altijd met mij in hetzelfde logist geweest is krijgt eene verkoudheid in het hoofd; de dokter der compagnie Thienpont bezoekt hem.
Om 8 uur hebben wij appel; 't is goed weder vandaag Om 9 1//2 uur militaire mes met muziek en daarna processie rond de kerk.
Ik ontvang n'n brief van Leonie Lentacker, door tusschenkomst van Madame Heyninck, die mij zeer ontstemd. Van 20 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens doe ik wacht op de baan naar Sint Nikolaas.


Vorige pagina
Indexpagina Volgende pagina