Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1914

Naar Cluysen  en via Bassevelde naar Selsaete
12 september - 13 september

scannen0106.jpg 174.7K

Vorige pagina
Indexpagina Volgende pagina

12 september 1914 zaterdag
Goed geslapen.
Om 8 uur appel.
Ben eens naar de kerk geweest en heb kaartje naar Leonie gezonden. Zie een Belgisch vliegmachine.
Wij krijgen een brief van thuis; alles goed te St Nikolaas. In den namiddag zijn we te voet naar Cluysen een half uur van hier gegaan; 't is een kleine gemeente, genre Nieuwkerken, arme menschen, nogal schoone kerk, de burgerwacht van Dendermonde was daar gelogeerd.
Appel om 5 uur. Niemand van ons mag nog naar St Nikolaas gaan, zonder permissie, op straffe van 1 jaar gevang te krijgen zegt onze commandant.
De reveil wordt van nu af aan om 6 1/2 uur 's morgens en om 20 uur 's avonds geblazen, juist als bij de militairen en na dit uur moet iedereen gaan slapen.
13 september 1914 zondag
8 uur appel.
Om 8 1/4 uur militaire messe met muziek en sermoen. Die pastoor schildert ons af van op zijnen preekstoel als helden die hunne stad, familie en kennissen verlaten om hunne beste krachten aan den dienst van het vaderland te wijden. Ik mocht lachen in mijn eigen toen de pastoor dit allemaal aaan zijne parochianen wijsmaakte. Hadt hij soldaten voor hem gehad ik geloof niet dat hij anders zou gesproken hebben; ik geloof zeker en vast dat ze den man wijsgemaakt hadden dat we naar den slag mochten. Enfin we zijn daar verschrikkelijk opgehemeld en al de boeren zullen voorzeker compassie met die jongens gehad hebben.
In de kerk stond ook een orgelken, dat goed trok als het speelde op de molens van 1 cent van onze foor (Er was een nieuw orgel besteld zegden de parochianen).
Om 1 uur vertrekken we met den tram, na afscheid genomen van den smid en zijne familie genomen te hebben, met den tram zeg ik naar Bassevelde vanwaar we in een beestenwagen met banken over Selzaete tot aan Moerbeke vervoerd worden, vanwaar na van trein veranderd te hebben worden wij te Kemseke afgeladen.

 


Vorige pagina
Indexpagina Volgende pagina