Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1914

9 september Burgerwacht blijft in St Andries Brugge

scannen0102.jpg 181.7K

Vorige pagina
Indexpagina Volgende pagina

Brugge is voor mij de schoonste stad die ik al gezien heb met zijne kerken, oude heerenhuizen, de schilderachtige straten, oude kaden en schoone lieflijke stadswallen en bijzonderlijk zijne Groote Markt, Stadhuis, Bloedkapel enz. Ik stuur terzelfdertijd van uit Brugge een telegram naar Leonie met de woorden: alles goed, heb hem gezien.
In het bijzonder hebben wij de hoofdkerk van Brugge bezocht, eene kerk rijk aan schilderijen van groote meesters. Vermeldenswaardigt was de Tribunaal van Commercie in Vlaamsche Renaissance opgebouwd en veel anderen.
 Wij keeren terug naar St Andrť waar wij om 17 uur appel hadden, zeer vergenoegd over onzen uitstap naar Brugge. er wordt ons meegedeeld dat wij ons cantonnement niet meer mogen verlaten zonder toestemming van de overheid.
Daar wij gereklameerd hadden over onze slechte slaping worden wij ingelogeerd bij den heer Otto De Mentock, bijzondere te St Andries. Een man van nobele familie.
Zijn kasteel is wel 45 minuten van onze vergaderpplaats gelegen, op de baan van Brugge naar Thorhout, te midden der bosschen.
Wij werden dus op zijn hofstede die aan zijn kasteel paald boven de stallingen bij den pachter gelogeerd. Goed worden wij onthaald bij de boer zooals men hem in de streek noemt; wij krijgen eten in overvloed en een goed bed voor mij alleen op eene kamer! Peis 'ne keer, mijne kamer alleen, 't was de eerste keer en ook de laatste maal. Heerlijk dien nacht geslapen.
In St Nikolaas is alles rustig zegt men. Meer dan de helft der bevolking zijn reeds gaan vluchten. Men zegt ook dat Papa met zijn gezin op de Klinge was. Dat waren leugens. Van onze familie of van Leonie weet ik eigenlijk niets meer sedert ons vertrek.
Ik lijd aan zeere voeten; kapot geloopen door 't gaan. We ontvangen voor de eerste maal solde. Als solde trekken we 2.00 fr per dag, 't geen zeer schoon is doch die gemakkelijk opgedaan worden daar men altijd op den vreemde is 

waarde 1 frank in euro.


Vorige pagina
Indexpagina Volgende pagina