Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1914
 

Burgerwacht trekt van Eekloo naar  Sijsseele en dan naar Brugge  en Sint Andries
8 september  - 9 september 

scannen0100.jpg 177.7K

Vorige pagina
Indexpagina Volgende pagina 

8 september 1914 dinsdag
We vertrekken om 6 uur 's morgens uit Eekloo naar Sijsseele, link om 6 1/2 uur komen wij er aan. Wij eten er op eigene kosten want we kunnen er met moeite n'en boterham krijgen. Zoo eene arme gemeente heb ik nog nergens gezien, twee rijen kleine huizekens langs weÍrkanten van 2 lange straten en nogal eene schoone kerk. Stuurse menschen. Zie 2 belgische vliegmachines. Enfin hier is niets te krijgen en de garde-civiquen zullen dan maar zelf hunnen kost gereedmaken. De school dienst als restaurant, eenigen schellen pattaten de anderen koken de soep.
Om 1" uur is alles klaar en sope en pattaten worden in onzen gamelle gehaald en smakelijk uitgegeten, ŗ la guerre comme ŗ la guerre, 't vleesch was wat taai doch de sope eerste klas. Om 16 uur vertrekken wij en komen om 19 uur te Brugge aan. Aan de statie in Brugge zie ik Leon Lentacker, hij heeft aan de slag van Melle meegevochten zegde hij mij, 't was de eerste maal en ongelukkiglijk zijn onze vrijwilligers daar moeten gaan lopen. Leon stak het op de garde-civique van Brussel die hunne kannonen in den steek lieten. Ik drink een glas bier met hem en overhandig hem 5 frank.
De gemeenchap is met St Nikolaas gebroken zeggen zij ons in de Poste, onnoodig dus brieven te zenden. 't Is bijgevolg 19 uur en we gaan te voet naar St Andries waar wij met den donkeren aankomen en met ons zessen ingekwartierd worden bij den heer 
Van Hauwert-Splentele boomkweeker 


Ik slaap in de voorkamer op n'en zetel, de anderen ook in n'en zetel, 1 op den vloer en 2 in een bed.
Slaap nog al wel in mijnen zetel. We worden anders goed ontvangen bij die menschen en krijgen er goed te eten. Brave menschen 't schijnt n' en rijken boomkweeker te zijn.
9 september 1914 woensdag.
Appel om 10 uur
In den namiddag bezoeken wij Brugge. 't Is een bezoek overwaard.


Vorige pagina
Indexpagina Volgende pagina