Dagboek Raphaël Waterschoot 1914

Burgerwacht gaat van Somerghem naar Eekloo
6 september - 7 september 

scannen0099.jpg 174.7K

Vorige pagina
Indexpagina Volgende pagina

Dien nacht sliep ik vrij goed te zamen met mijnen broeder, alles was er proper.
6 september 1914 zondag
Om 7 uur gaan wij met onzen baas naar de mis.
Om 8 uur en om 18 uur appel.
Wij doen een toertje in de gemeente. Somerghem is eene uitgestrekte boere rijke gemeente omtrent zoo groot als Beveren (waas) gewoon kerkje, met vele burgershuizen, weinig arme menschen; Gisteren hebben we een grap gehad: nen amateur sneed te midden van den vries, voor de kerk, aan twee garde-civiquen het haar kort; of de boeren raar kijkten!
In den namiddag bezochten wij het kasteel van den heer De La potterie de Pottelsbergh en de bloemkwekerij Haeren-Wille. Eigenaardig was n'en doolhof van boomen of hagen in het kasteel en het automatisch besproeiïngsstelsel in de bloemkwekerij. Ik zend ook een kaartje naar Leonie op.
Men verteld hier dat St Nikolaas open stad voor de Duitschers verklaard was; (Leugens werden overal geloofd), enfin die leugens stellen ons gerust. Men mag niet vergeten dat niemand van ons in verbinding was met St Nikolaas daar alle communicatie afgebroken was.
Anders was ik hier zoo goed als thuis.
7 september 1914 maandag
Appel om 8 uur.
Om 15 uur moeten wij vergaderen, men vecht te Melle.
Om 18 uur vertrekken wij langs denzelfden weg langs waar wij gekomen zijn naar Eekloo. Wij komen daar  doordien we lang te Ursel moeten wachten hebben enkel om 21 uur aan. 't Is reeds duister en wij worden in den trein gestopt waar wij moeten slapen.
Slecht geslapen in mijn réservé, stijf en nog moeder dan de avond te voren.; hoe kan het anders als men al rechtzittende moet slapen en als men des avonds niets te eten heeft gehad. 't Is nog donker wanneer ik uit den trein kruip en in de statie ga wandelen. De wachtzaal der statie lag vol vluchtelingen van de kanten van Willebroeck, overal sliepen er, die menschen waren nog slechteraf dan ik.
Vorige pagina
Indexpagina Volgende pagina